Region

У складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике Српске”, број 30/10, 102/12 и 94/19) Влада Републике Српске је с циљем реализације мјера Стратегије запошљавања Републике Српске за период 2021-2027 а у складу са Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској донијела Акциони план запошљавања у Републици Српској за период 2023-2025. годину (Одлука о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије запошљавања Републике Српске за период 2023-2025.година, број 04/1-012-2-2311/23 од 06.07.2023. године (,,Службени гласник Републике Српске”, број 65/23).

Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2023. годину, дефинисана су три програма запошљавања и њихова вриједност износи 15.063.000 КМ од чега је 4.000.000 КМ планирано за наставак Програма „Заједно до посла“ из 2022. године, а 11.063.000 КМ су средства за провођење програма запошљавања у 2023. години.

Ради се о сљедећим програмима запошљавања из 2023. године:

1.Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2023. години, „Заједно до посла”;

Вриједност Програма је 10.000.000,00 КМ од чега 4.000.000 КМ за наставак Програма из 2022.године, а 6.000.000 КМ за запошљавање 1.151 лица у 2023. години.

Програм се проводи кроз четири компоненте и то:

I компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС за 273 лица у износу од 5.000 КМ по незапосленом лицу што укупно износи 1.365.000 КМ.

II компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца ВРС, дјеце демобилисаних бораца ВРС која на евиденцији чекају дуже од 12 мјесеци, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС за 544 лица у износу од 5.000 КМ по незапосленом лицу што укупно износи 2.720.000 КМ.

III компонента: Запошљавање код послодаваца тешко запошљивих лица у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, 300 лица у износу од 5.000 КМ по незапосленом лицу што укупно износи 1.500.000,00.

IV компонента: Финансирање 100% износа бруто плате за 34 дјеце погинулих бораца ВРС са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику са ВСС у овој компоненти износи 12.204 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне нето плате од 700 КМ чији је бруто износ 1017 КМ. Укупна издвајања по овој компоненти износе 414.936 КМ.

2. Програм подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника

Вриједност Програма је 5.000.000 КМ за 1527 лица.

Програм се проводи кроз пет компоненти:

I компонента -поврат пореза и доприноса за лица запослена у периоду 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године. Финансијска вриједност ове компоненте је 4.420.249,68 КМ и односи се на око1254 лица

II компонента: доквалификација и преквалификација преко верификоване институције

Средства за доквалификацију и преквалификацију по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 3.000 КМ. Планиран обухват је 100 лица. Укупна вриједност 300.000 КМ.

III компонента: Обуке на захтјев послодаваца

Средства за обуку по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 2.500 КМ. Планиран обухват је 80 лица. Укупна вриједност 200.000 КМ.

IV компонента Програм подстицаја за запошљавање младих у БПО индустрији

БПО су издвојени пословних процеси из компанија развијене тржишне економије (BPO – Business Process Outsorcing).

Планирана средства износе 1.000 КМ по једном лицу уз обухват од 40 лица. Укупна вриједност 40.000 КМ.

V компонента Програм подршке оспособљавању младих људи за запошљавање у области креативних индустрија, са фокусом на програмирање

Циљна група ове компоненте су млади до 30 година стрости, са одговарајућим нивоом информатичке писмености и израженим склоностима ка каријери у креативним индустријама, програмирању и слично.

Планирана средства износе 750 КМ по једном лицу уз обухват од 53 лица. Укупна вриједност 39.750 КМ.

У питању је обука за тржиште рада из напредних информатичких вјештина (Јава, веб програмирање, администрирање базама података, програмски језици и слично).

3. Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2023. години

Вриједност Програма је 63.000 КМ којим је планирано запошљавање 11 лица ромске припадности. Јавни позив за овај програм биће накнадно објављен.

Управни одбор Завода за запошљавање на сједници од 31.07.2023.године донио је одлуку о расписивању јавног позива по програмима запошљавања и исти је објављен у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници Завода.

Потребни обрасци за пријаву послодаваца и незапослених лица могу се добити у надлежном бироу за запошљавања или веб страници ЈУ Завода за запошљавање РС.

Јавни позив и потребни обрасци на линку:

http://skr.rs/zi8m

Фонд здравственог осигурања Републике Српске од сутра, 1. августа финансира здравствену заштиту за грађане који су на један од законом предвиђених основа пријављени на осигурање и за које се редовно уплаћују доприноси – без изузетка. Наиме, одлука Владе Републике Српске по којој је омогућено да сви грађани имају здравствено осигурање без обзира на уплату доприноса истиче данас - 31. јула.

Тако да ФЗО Републике Српске од сутра, у складу са Законом о обавезном здравственом осигурању, може да финансира здравствену заштиту само за грађане за које се редовно уплаћују доприноси.

- Ово је прилика да поново позовемо грађене који још немају здравствено осигурање, попут незапослених, да посјете надлежне пословнице Фонда и регулишу свој статус. Такође, будући да је Влада дала рок од два мјесеца, вјерујемо да су послодаваци ову прилику схватили крајње озбиљно и да су провјерили стање својих обавеза у Пореској управи, измирили дуговања или евентуално направили по потреби репрограме дуговања са Пореском управом и сл., а како не бисмо поново дошли у ситуацију да на десетине хиљада грађана остане без осигурања - наведено је из ФЗО Српске.

Поред апела које су јавно упућивали, путем медија, свим послодавцима Фонд је послао и допис у којем су их упозорили на озбиљност ситуације и позвали да извршавају своје законске обавезе. 

- Неплаћањем доприноса не ускраћују се само радници за права из здравственог осигурања, већ се доводи у питање комплетан здравствени систем и функционисање свих здравствених установа у Републици Српској. Напомињемо да ФЗО РС када се уплате доприноси ту уплату у систему види дан или два након уплате, због чега је важно да се доприноси плаћају правовремено, односно како је предвиђено законом, а не у задњи час. Важно је да осигураници знају да када се уплате доприноси, Фонд "пушта" осигурање на период од два мјесеца. Према томе, послодавци имају довољно времена да обавезе измирују на вријеме, како би осигурана лица имала у континуитету осигурање. У случају евентуалних проблема, осигураници, као и послодавци, могу да се јаве и у наше пословнице - истиче се у саопштењу ФЗО Српске.

Иначе, послодавци који имају репрограме, потребно је редовно измирују обавезе по основу репрограма, али и своје текуће обавезе да би радници имали здравствено осигурање. Исто тако, грађани који још немају здравствено осигурање, потребно је да посјете надлежне пословнице Фонда и регулишу свој статус, будући да је закон дао бројне могућности пријаве на осигурање о којима смо континуирано информисали јавност.

Пријава трудница на осигурање

Труднице које су запослене на здравствено осигурање пријављује послодавац који је дужан да за њих уплаћује доприносе. Уколико трудница није запослена, а партнер јесте ( брачни или ванбрачни), на здравствено осигурање се може пријавити преко партнера за кога се, такође, морају уплаћивати доприноси. Уколико не постоји ниједна ова могућност, тада се трудница на здравствено осигурање може пријавити по основу свог стања и њена здравствена заштита се финансира из буџета Српске. Исто важи и за породиље као и за жене у процесу планирања породице. Тада се на здравствено осигурање пријављују у Фонду и са собом носе налаз надлежног љекара. Дакле, по основу трудноће - трудница не може да се пријави све док је запослена или има основ осигурања преко запосленог супруга, без обзира на то да ли се доприноси плаћају.

Пријава дјеце на осигурање

Дјеца се на здравствено осигурање пријављују преко родитеља. Да дијете не би испаштало, ако се за једног запосленог родитеља не плаћа допринос, дијете може да се пријави преко другог родитеља за којег се доприноси плаћају. По основу година живота дијете се може пријавити на осигурање само ако не постоји други основ, нпр. ако су оба родитеља незапослена. Уколико се за родитеље не плаћа допринос, то не значи да дијете може да се пријави по основу година живота.

Шта у случају промјене посла?

Осигураници који промијене посао, а дјеца или дијете је било пријављено преко њих, потребно је, такође, да о томе обавијесте Фонд како дијете не би остало без осигурања. Наиме, родитељи када промијене послодавца, а у Фонду не пријаве промјену, са одјавом са осигурања претходног послодавца одјавлјује се и дијете. Зато је јако важно да родитељи када промијене послодавца, посјете надлежне пословнице Фонда и дијете преко себе поново пријаве на осигурање (понијети родни лист дјетета) како би се и даље остваривала здравствена заштита у пуном обиму за дијете. Дакле, поред права постоје и обавезе, те је јако важно да се о томе води рачуна.

Како до осигурања за лице без прихода?

Грађани који не остварују приходе на здравствено осигурање могу бити пријављени у Фонду здравственог осигурања. Потребно је да понесу овјерену кућну листу, а лицем без прихода се сматра онај грађанин чија мјесечна примања по члану домаћинства не прелазе најнижу нето плату у Републици Српској. Примјера ради, уколико породица има четири члана, укупни приходи се подијеле са четири и тај износ не смије прелазити најнижу плату у Српској. Грађани не морају да доносе потврду из Пореске управе о висини прихода, јер ФЗО РС има приступ овој евиденцији Пореске управе.

ГЛАС СРПСКЕ

Влада Републике Српске измијенила је Одлуку о начину реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима којом се проширује обухват корисника у Српској за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања, а помоћник министра за социјалну, дјечију и породичну заштиту Владимир Макарић појаснио је да се то односи на пензионере чија пензија не прелази 350 КМ без обзира на то колика су просјечна примања чланова њихових домаћинстава.

Ријеч је о инструменту претприступне помоћи ИПА три за 2023. годину, а Макарић истиче да је захтјев донатора био да помоћ обухвати више од 50.000 корисника, за шта ће бити издвојена 32 милиона КМ.

- Ову врсту помоћи ће добити сви пензионери у Републици Српској који имају пензију до 350 КМ, осим корисника сразмјерне пензије. То су корисници који осим у Републици Српској остварују право на пензију и у Федерацији или некој другој земљи. Право на овакву врсту подршке има само један члан домаћинства - рекао је Макарић за Срну.

За остваривање ове помоћи, пензионери се неће, као раније, пријављивати центрима за социјални рад, нити је потребно да им достављају било какву документацију, али ће се радити провјере и допуњавати спискови са корисницима који су у међувремену остварили право на пензију.

- Фонд ПИО ће доставити податке Министарству здравља и социјалне заштите да бисмо могли утврдити појединачни износ по кориснику зато што ћемо укупан износ помоћи подијелити са бројем корисника који су испунили услов - појаснио је Макарић.

Раније је дефинисано да на ову врсту подршке могу рачунати и корисници права на новчану помоћ по основу закона којим се уређује област социјалне заштите, корисници права на додатак на дјецу, незапослени борци од прве до пете категорије млађи од 60 година, а који су корисници мјесечног новчаног примања на основу Одлуке о исплати мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима.

Подршка је обезбијеђена и за борце од прве до пете категорије који су старији од 60 година, а налазе се у стању социјалне потребе, према подацима из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Влада Српске се на овакво проширење обухвата и редефинисање ове категорије корисника финансијске помоћи за трошкове гријања одлучила с обзиром на велико интересовање за овај вид помоћи који је у претходном периоду исказан управо из категорије пензионера.

С обзиром на то да се ова финансијска помоћ додјељује по домаћинству, и даље је предвиђено да помоћ може да прими један члан домаћинства који испуњава услове.

Република Српска треба да добије нешто више од 32 милиона КМ за подршку енергетски сиромашним потрошачима/угроженим домаћинствима. Истовремено би за подршку мјерама енергетске ефикасности за микро, мала и средња предузећа и за мјере енергетске ефикасности за стамбене зграде Републици Српској било алоцирано више од 12 милиона КМ.

Завршен је редовни годишњи ремонт Термоелектране "Гацко" која је синоћ касно синхронизована на мрежу, односно почела је са производњом и испоруком електричне енергије, изјавио је Срни директор Рудника и термоелектране Гацко Максим Скоко.

Скоко је рекао да је редовни годишњи ремонт завршен у складу са предвиђеним планом.

- Ремонт је коштао око 15 милиона КМ, са непредвиђеним резервним дијеловима, који нису били планирани ремонтом. Оно што је током ремонта уочено приликом дефектаже опреме подигло је цијену ремонта са 14 милиона на око 15 милиона КМ - рекао је Скоко.

Он је напоменуо да је ремонт финансиран из властитих средстава Термоелектране, која су била планирана у том износу.

Скоко је рекао да је термоелектрана у погону, те да очекују да се у наредна три дана стабилизује рад термоелектране.

Он је објаснио да је завршен стандардни ремонт котловског, турбинског и генераторског постројења.

- Имали смо нешто детаљнији ремонт на систему опреме пепела, односно електрофилтерском постројењу, ријеч је о ремонту постојеће опреме, а не о капиталној инвестицији која би представљала замјену постојећег филтерског постројења или система опреме, што се планира у капиталном ремонту - рекао је Скоко.

Према његовим ријечима, одмах по завршетку ремонта, почеће припреме за сљедећу годину.

- Трогодишњим планом предвиђен је капитални ремонт Рудника и термоелектране `Гацко`, у том периоду би требало да урадимо низ инвестиционих захвата који би требало да продуже животни вијек термоелектране и да поправе еколошку слику, кад је ријеч о емисијама честица из димњака термоелектране - рекао је Скоко.

Редован годишњи ремонт Термоелектране "Гацко" почео је 23. јуна.

СРНА

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520