Promo

Женски фудбалски клуб „Леотар“ врши упис нових чланова у Невесињу, у суботу 9. децембра, од 13:30 до 14:30 часова. Планирано је да се тренинзи одржавају у Спортској дворани „Невесињка“.

ZFK 2

На основу члана 5. Правилника о додјели студентских стипендија („Службени гласник Општине Невесиње“, брoj 10/16 и 14/17) и члана 3. Одлуке о стипендирању и висини стипендија за редовне студенте јавних (државних) високошколских установа за школску 2023/2024 годину број: 02-012.10-240/23 од 22.11.2023. године, начелник општине расписује

К О Н К У Р С

за додјелу студентских стипендија редовним студентима

јавних (државних) високошколских установа

за школску 2023/2024. годину

I

Расписује се Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима јавних (државних) високошколских установа за 2023/24. годину првог циклуса студија, који су први пут уписали одговарајућу годину студија, почев од друге године студија, и који се школују на јавним државним високошколским установама у Републици Српској, БиХ, Србији, Црној Гори и другим земљама, а чије је пребивалиште на подручју oпштине Невесиње.

II

(1) За додјелу стипендија могу конкурисати кандидати који испуњавају следеће опште услове :

а) да су држављани Републике Српске и БиХ;

б) да су студенти јавних (државних) високошколских установа ;

в) да имају пребивалиште на подручју општине Невесиње

г) да су студенти друге године или виших година студија ;

д) да не обнављају више од једне године студија ;

ђ) да студенти завршне године на првом циклусу студија нису старији од 25 година живота, осим за студента студија који трају пет или шест година, који не могу бити старији од 27 година живота ;

е) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања ;

(2) испуњавање општих услова из става 1. тачка г) овог члана не односи се на студенте – дјеца погинулих бораца Отаџбинског рата, дјеци без родитељског старања, студенти са посебним потребама и ученик генерације.

III

Студентска стипендија се одобрава за једну школску годину и то за 10 (десет) мјесеци у години на основу расписаног конкурса, почев од октобра мјесеца. Висину студентске стипендије одређује начелник општине Одлуком о стипендирању и висини стипендија за редовне студенте јавних (државних) високошколских установа за школску 2023/2024. годину.

IV

Кандидат за додјелу стипендије подноси захтјев писмено. Уз захтјев за додјелу студентске стипендије студенти су дужни приложити сљедећу документацију у оригиналу или овјереној фотокопији:

- извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављанству,

- потврда о пребивалиштву,

- доказ да је кандидат редован студент одређене године студија на државној високошколској установи,

- овјерену изјаву да не прима стипендију или другу материјалну помоћ за стипендирање, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,

- доказ о упису на факултет и упису свих појединачних година (копирати из индекса),

- за чланове породица погинулих бораца, дјецу без родитељског старања, студента са посебним потребама и ученика генерације потврду од надлежног органа,

- фотокопију жиро рачуна,

- фотокопија личне карте.

V

(1) Студенти који су претходне године примали стипендију, а испуњавају услове конкурса, дужни су да уз пријаву доставе:

- Потврду о редовном школовању потписану и овјерену од стране високошколске установе коју похађају,

- Потврду о пребивалишту.

(2) Студенти који су чланови породица погинулих бораца Отаџбинског рата, студенти без родитељског старања, студенти са посебним потребама, ученик генерације са подручја општине Невесиње, наредних година добијају стипендију почев од прве године студија па до завршетка студија под условом да сваке године достављају потврде о упису године у парни семестар.

VI

Комисија ће у складу са Правилником о додјели студентских стипендија утврдити редослијед кандидата за додјелу студентске стипендије, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Пријаве са потребном документацијом доставити у Општину Невесиње – Центар за услуге грађанима – шалтер пријема поднесака, или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Ул. Цара Душана 44, 88280 Невесиње, са назнаком ''за стипендију''.


VIII

Kонкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања на огласној табли и на сајту Општине Невесиње.

IX

Резултати конкурса биће објављени у року од 30 дана, након затварања конкурса на огласној табли oпштине Невесиње. Сваки кандидат на конкурсу може уложити приговор начелнику општине у року од 8 дана од дана објаве Прелиминарне листе студената који су остварили право на стипендирање у школској 2023/2024. години.

.

БЕЛЕТРИСТИКА - ПРОЗА

 

1. ШЋЕПАН АЛЕКСИЋ- КАД ДОЂЕМ У БЕОГРАД

2. ЂОРЂО СЛАДОЈЕ - ДОЖИВЉАЈИ ЛИРСКОГ ТОРБАРА: ПРИЧЕ ИЗ КЊИЖЕВНОГ ЖИВОТА

3. РАДЕНКО КОЈОВИЋ - СЕБИ У ПОВЈЕРЕЊУ

4. ТОМО СМИЉАНИЋ - ИЗ МАКЕДОНИЈЕ: ПРИПОВЕТКЕ

5. РАТОМИР МИЈАНОВИЋ - ПРИЧЕ ИЗ РАТОМИРА

6. ДАНИЛО МАРИЋ -САБРАНА ДЈЕЛА 1-10

7. ДАНИЛО МАРИЋ - ГОСПОДИН АЛЕКСА

8. ДАНИЛО МАРИЋ - ВАСА КИСА-МОСТАРСКА ЛИСКА

9. ДАНИЛО МАРИЋ - АЛИПАША- ПРВИ И ПОСЛЕДЊИ ХЕРЦЕГОВАЧКИ ВЕЗИР

10. ДАНИЛО МАРИЋ - МОСТАРСКА ТРЕХА: МОСТАРСКА ТРИЛОГИЈА

11. НЕБОЈША РУДАН - ХЛАДНЕ ОЧИ СУНЧЕВЕ

12. НЕБОЈША РУДАН - ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ПЛЕО СМРТ

13. РАЈКО ВАСИЋ - ПРСТИ ЛУДИХ ОЧИЈУ

14. ЗОРАН СИМИЋ - КРИВИ НАВОДИ

15. МИЛАН ГОВЕДАРИЦА - У ОМЧАМА ЖИВОТА

16. РАНКО ПАВЛОВИЋ - БУБАМАРА У БУТИКУ

17. ЈЕЛЕНА ГЛИШИЋ - БАЈКА О ЗМАЈУ ДОБРИШИ

18. МИОДРАГ БУЛАТОВИЋ - ВУК И ЗВОНО: ПОВЕСТ О ОГЊУ

19. САНДРА БРАУН - ПОРОДИЧНЕ ВЕЗЕ

20. САНДРА БРАУН - ВЕЧИТА ТИШИНА

21. НОРА РОБЕРТС - САГА О ХАРЛИЈЕВИМА

22. НОРА РОБЕРТС - КРОЋЕЊЕ НАТАШЕ

23. МАРИ ФОРС - СРЕЋА ЈЕ ТАМО ГДЕ СИ ТИ

24. АГАТА КРИСТИ - УБИСТВО У МАЛОЈ УЛИЦИ

25. ХЕЛЕН ХАРТ - ПЛАМЕН

26. ЏУЛИЈА КВИН - ВОЈВОДА И ЈА

27. ДАНИЈЕЛА СТИЛ - ПУН КРУГ

28. ДАНИЈЕЛА СТИЛ - СУДБОНОСНИ КОРАК

29. МАРИ ЛУИС ФИШЕР - СЕНКЕ ПРОШЛОСТИ

 

БЕЛЕТРИСТИКА – ПОЕЗИЈА

 

30. ЂУРЂИЦА ГАЈИЋ - ДУБИНЕ

31. МИРО КОВАЧ – ПРОГОВОР

32. ЂОРЂО СЛАДОЈЕ – ДНЕВНИК НЕСАНИЦЕ

33. СВЕТЛАНА БУЂЕН - ОПРОШТАЈ, МОЛИМ

34. ДАРА СЕКУЛИЋ -ОПРОШТАЈНО ПИСМО

35. ЂОРЂЕ НЕШИЋ – СТРУНЕ

36. ЉИЉАНА ЛАЗАРЕВИЋ – УЧЕЊЕ СРЕЋЕ

 

СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА

 

37. ДУШКО ПЕВУЉА - КЊИЖЕВНА ИСТОРИЈА И НАЦИОНАЛНА ФИЛОЛОГИЈА

38. РАНКО ПОПОВИЋ - ОБЛИЦИ И ЛИК ШАНТИЋЕВЕ ПОЕЗИЈЕ

39. ЗДРАВКО МИОВЧИЋ - ЉУБАВ ВИНОПОЈЦА: О ВИНУ И УЗ ВИНО

40. САВА МРКАЉ ПЈЕСНИК И ФИЛОЗОФ (ЗБОРНИК)

41. ПЈЕСНИК ГОЈКО ЂОГО: ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК

42. ТИХОМИР ОСТОЈИЋ - О ЈОВАНУ СТЕРИЈИ ПОПОВИЋУ

43. ГОРАН МАКСИМОВИЋ - СИМО МАТАВУЉ И БОКА КОТОРСКА

44. ДУШКО ПЕВУЉА - ПРИПОВЈЕДАЧКИ СВИЈЕТ СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА

45. МИЛО ЛОМПАР - ТАМА И СВЕТЛОСТ НИШТАВИЛА

46. ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ - ЗАШТО НАШ НАРОД У АУСТРИЈИ ПРОПАДА

47. МОМИР БУЛАТОВИЋ - ЕКОНОМИЈА И ДЕМОКРАТИЈА – ДРЖАТИ ГЛАВУ ИЗНАД

48. ВЛАДАН СТОЈАНЧЕВИЋ - СРПСКИ НАРОД У НОВИЈОЈ ИСТОРИЈИ

49. ИВАНА БАЈИЋ - ХАЈДУКОВИЋ - МОЖЕ ЛИ СЕ ПОБЈЕЋИ ОД ТУГЕ

50. НЕНАД БАБИЋ - ЛАВИРИНТ ПУБЕРТЕТА

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520