Promo

1.Ћосић Бора- Улога моје породице у светској револуцији

2.Филиповић Владимир- Испод плавих шљемова

3.Константиновић Радомир- Дух уметности

4.Бабић Миле- Хегелова филозофија права

5.Карахасан Џевад- Из таме свијета: приповијетке

6.Џумхур Зуко- Изабрана дјела

7.Куленовић Скендер - Громово ђуле

8.Стојев Генчо- Цијена злата

9.Бужаровска Румена- Никуда не идем

10.Муртић Едина- Умјетност приповиједања Бранка Ћопића

11.Роулинг Џоана Кетлин- Упражњено мјесто

12.Ђурић, Боснић Александра- Култура нације

13.Јерговић Миљенко- Мама Леоне

14.Памук Орхан- Музеј невиности

15.Несбе Ју- Магбет

16.Фелшеринов Кристијана- Ми дјеца с колодвора Зоо

17.Рефик Ахмед- Мехмед паша Соколовић

18.Петерсон Пер- Проклињем ријеку времена

19.Бодлер Шарл- Сплин Париза; Моје огољено срце

20.Кругман Пол- Међународна економија

21.Дауни Макс- Осам прозора на језеру Бива

22.Деледа Грациа- Трске на вјетру

23.Деледа Грациа- Пожар у Маслинику

24.Брукнер Паскал- Добар син

25.Љоса Варгас Марио- Дискретни херој

26.Таубер Ели- Илустровани лексикон јудаизма

27.Ибсен Хенри- Драме

28.Чехов Антон- Драме

29.Буњин Иван- Храм сунца

30.Боле Кирстен- Алхамбра

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

за редовне бираче

 

Обавјештавају се грађани општине Невесиње да је Централна изборна комисија БиХ доставила Општинској изборној комисији извод из Привременог бирачког списка за Локалне изборе који ће се одржати дана 15.11.2020. године.

У Привремени бирачки списка, који се налази у Центру за бирачки списак (зграда општине Невесиње, соба 106) грађани могу извршити увид сваким радним даном од 08-14 часова.

Општинска изборна комисија позива све бираче да изврше увид у ПБС и провјере тачност уписаних података .

Бирачи који уоче неправилности и погрешне податке у Привременом бирачком списка имају право да захтјевају исправку . Захтјев се подноси органу надлежном за вођење података чија се исправка захтјева.

Крајњи рок за извршење увида и доставу захтјева за исправку и допуну података је 17.08.2020. године. Након овога рока више неће моћи бити могуће вршити исправке на  коначним бирачким списковима који ће користити за потребе проведбе Локалних избора 2020. године.

ОИК посебно апелује на бираче који су имали било каквих проблема при остваривању бирачког права на прошлим изборима да обавезно посјете Центар за бирачки списак ради изналажења начина за њихово превазилажење.

Привремени извод из Централног бирачког списка постављен је и на званичну интернет страницу општине Невесиње на адреси www.opstinanevesinje.rs.ba.

                                                                           

                                             

На основу члана 62. став 2. тачка (в) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 2/2015, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19) и члана 82. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) ово одјељење д а ј е

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

путем јавног саопштења, којим власнике парцела означених по старом премјеру као к.ч. 2207/1, 2219/1, 2208/2, 2208/5 и 2208/7 (уписане у ЗК уложак број 28 К.О. Невесиње), 2208/24 (уписане у ЗК уложак број 1188 К.О. Невесиње),   да у складу са чланом 62. став 2. тачка (в) Закона о уређењу простора и грађењу дођу у просторије Општине Невесиње, Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, канцеларија бр. 2, ради давања изјаве о планираној изградњи према стручном мишљењу и урбанистичко-техничким условима на парцелама означеним као к.ч. 2208/6, 2208/9 и 2208/11 К.О. Сопиља.

У складу са горе наведеним позивају се сувласници наведених парцела

1. Спремо (Илија) Јока

2. Спремо (Илија) Ђурђа

3. Спремо (Илија) Владо

4. Спремо (Илија) Никола

5. Спремо (уд. Илије) Тонка

6. Чуљак (Иван) Луца

7. Чуљак (Иван) Ива

8. Спремо (Јован) Коса

9. Спремо (Јован) Љубица

10. Чуљак (Адам) Агица

11. Чуљак (Лука) Луца

12. Спремо (Илија) Божо

13. Чуљак (уд. Мартина) Ружа

14. Чуљак (Адам) Драгица

15. Чуљак (Адам) Зора

16. Рашовић (унука Бошка) Мира

17. Рашовић (унука Бошка) Драга

18. Спремо (Бошко) Дана

19. Жуљо рођ. Спремо (Бошко) Смиља

20. Мастиловић Драгиња

21. Рашовић (-) Гојко

22. Турковић (-) Мирјана

23. Спремо (Видоје) Бошко

24. Спремо (уд. Видоје) Милосава

25. Спремо (Видоја) Јелена

26. Спремо (Видоје) Предраг

27. Спремо (Видоје) Сања

28. Чуљак (Иван) Ведран

29. Чуљак (Иван) Зоран

30. Чуљак (Иван) Лука

31. Чуљак (Никола) Ивица

32. Чуљак (удова Николе) Анђа

33. Спремо (Илија) Синиша

34. Марас (рођ. Чуљак, кћи Матова) Ива

35. Чуљак (Ивиша) Маријана

36. Чуљак уд. Мира (Иван) Зденка

37. Чуљак (Адам) Карло

38. Чуљак (Нкола) Лука

39. Матковић (Ристо) Јанко

 

Изјаве се могу дати у року од 15 дана, од дана објављиваља на огласној табли и средствима јавног информисања, усмено на записник код овога органа, или се могу доставити органу са овјереним потписима.

OПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

                                                     Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13, 84/19), Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац припреме плана, о б ј а в љ у ј е

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

заинтересованим лицима да је у складу са одредбама Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13, 84/19) утврђен Нацрт измјене Регулационог плана „Војни логор“ и да се исти ставља на јавни увид који почиње 21.07.2020. (уторак) са роком трајања од 30 дана.

Јавни увид ће спровести носилац припреме плана Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. План ће бити изложен у просторијама одјељења гдје ће се налазити и књига у коју ће сва заинтересована лица моћи уписати приједлоге, примједебе и сугестије на планска рјешења.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520