Promo

Oпштинa Нeвeсињe имa нoву, рeдизajнирaну интернет страницу урађену с циљем штo бoљeг и квaлитeтниjeг инфoрмисaњa грaђaнa, који ће на бржи и једноставнији начин приступати потребним информацијама, подацима и документима везаним за рад у општинској управи.

Интeрнeт плaтфoрмa прилaгoђeнa eврoпским стaндaрдимa крeирaнa je с циљeм дa сe грaђaнимa, пoтeнциjaлним инвeститoримa и свим пoсjeтиoцимa у земљи и дијаспори oмoгући лакши приступ инфoрмaциjaмa, нa сaврeмeниjи и функционалнији начин.

На истој адреси, www.opstinanevesinje.rs.ba пoсjeтиoци службене oпштинскe стрaницe мoгу измeђу oстaлoг прoнaћи нajзнaчajниje истoриjскe, гeoгрaфскe и другe пoдaткe o Нeвeсињу, те прoмoтивни мaтeријaл и мeдиjскe oбjaвe од значаја за општину.

Путeм кoрисних линкoвa мoгућe je нa бржи нaчин пронаћи упутства, документе и инфoрмaциjе других институциja и устaнoвa на локалном и републичком ниву.

Нова web страница осмишљена је тако да сви садржаји на њој буду лако доступни и прегледни, а уведено је и неколико нових опција попут интерактивне рубрике Сервис грађана.

Модерно опремљена ординација уз кориштење материјала реномираних произвођача пружа комплетан стоматолошки третман.

Прегледи, стручни савјети и консултације су бесплатни!

Улица Невесињских устаника, преко пута зграде Општине.

DR Brenjo 2

Радно вријеме:

  • Понедјељак: 8-14, 17-19 часова
  • Уторак: 8-14, 17-19
  • Четвртак: 8-12
  • Петак: 9-17
  • Субота: 9-13

Телефон за заказивање: 065/887-126

DR Brenjo 3

DR Brenjo 4

Наплата паркирања  на паркиралиштима у ужем центру Невесиња почиње 1. јуна (уторак).

Паркиралишта су подијељена  у двије зоне:

„Зона 0“ (8 паркинг мјеста) - Улица Сквер Невесињска пушка.

„Зона 1“ (122 паркинг мјеста) -  улице Милоша Обилића, Невесињских устаника и Цара Душана .

Наплата паркинга у Улици Обрена Ивковића неће почети 1. јуна.

Цијене паркинг карата:

„Зона 0“ – 1 КМ за 60 минута паркирања

„Зона 1“ – 0,50 КМ за 60 минута паркирања

 

Паркинг карте могу се купити на продајним мјестима:

 

Киоск Томча – Сквер Невесињска пушка

Пржионица кафе „Мока“ – Улица Милоша Обилића

Киоск Милија – Улица Невесињских устаника

БМД Рашовић – Улица Милоша Обилића

Црквени крст – Улица Цара Душана

МИНИ МИКС – Улица Браће Вуковић

Наплата паркирања врши се у времену од 7 до 16 часова радним даном, а од 9 до 13 часова суботом. Недјељом и државним празницима не врши се наплата паркирања.

Одлука о условима, начину кориштења, организацији и начину наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју општине Невесиње почиће да се примјењује од 1. јуна. Општински парламент је управљање паркиралиштима повјерио Јавном предузећу „Комус“.

Наплата паркирања вршиће се на паркиралиштима у ужем центру града, а подијељена су у двије зоне.

„Зона 0“ обухвата паркинг мјеста у Улици Сквер Невесињска пушка, а „Зона I“ обухвата улице Милоша Обилића, Невесињских устаника, Цара Душана и Обрена Ивковића.

Цијена паркинг карте у „Зони 0“ за 60 минута паркирања је 1 КМ, а у „Зони I“ 0,50 КМ. Цијена дневне паркинг карте за сва паркиралишта у „Зони I“ износи 3 КМ.

Паркинг карте се могу купити код контролора и на продајним мјестима, а ускоро ће бити успостављен и СМС сервис.

Правна и физичка лица, повлаштени станари и запослени код послодаваца у улицама којима се врши наплата паркирања већ од сутра могу поднијети захтјев ЈП „Комус“ за издавање претплатних карата на мјесечном, полугодишњем и годишњем нивоу.

Привредни субјекти који обављају дјелатност у улицама у којима се врши наплата паркирања могу закупити паркинг мјесто на период до годину дана.

Наплата паркирања врши се у времену од 7 до 16 часова радним даном, а од 9 до 13 часова суботом. Недјељом и државним празницима не врши се наплата паркирања.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520