Promo

На основу пројекта Европске уније за „Подршку конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини“, Општина Невесиње расписује Јавни позив, на који се могу пријавити сви заинтересовани корисници који испуњавају услове предвиђене пројектом. Циљ пројекта је модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора и побољшање руралне економије, повећавајући конкурентност пољопривредне производње, послова и услуга.

Општина Невесиње ће учествовати у суфинасирању активности из ЛОТ 1 овог Јавног позива, који се односи на подршку пољопривредним произвођачима за увођење нових извора прихода на газдинствима.

Општина ће бити носилац пројекта, а директни корисници могу бити сљедеће категорије:

- Пољопривредна газдинства (физичка лица) која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава најкасније од 01. 01. 2021. године и активно се баве пољопривредном производњом или прерадом пољопривредних производа, агро туризмом или традиционалим занатима на газдинствима.

- Регистровани привредни субјекти (самостални предузетници, задруге и предузећа) у рангу микро предузећа (до 500.000 КМ годишњег промета) који су регистровани не касније од 01. 01. 2021. године и уписани у регистар пољопривредних газдинстава најкасније 01. 01. 2021. године и који се баве активном примарном пољопривредном производњом, агро туризмом или традиционалним занатима на газдинствима.

Директни корисник у укупном буџету пројекта учествује са 25%, Општина Невесиње са 11%, а ЕУ са 64%. Укупна вриједност ЛОТ 1 износи 200.000 КМ без ПДВ.

Рок за пријаву корисника траје до петка 18.11.2022. године. Сви заинтересовани се могу пријавити у просторијама Општине Невесиње (канцеларијa 111) сваким радним даном од 07:00 до 15:00 ч.

Предузеће Гратен д.о.о Невесиње оглашава продају станова у стамбеном објекту С6 на Килавцима. На располагању су једнособни и двособни станови, гараже и оставе. Контакт телефон 065/ 291 – 664.

graten 31

graten 11

На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 90/17, 42/20) и Правилника о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и дератизације (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/18), а у предмету провођења превентивне прољећне дератизације, Начелник општине, д о н о с и

                                                                                Н А Р Е Д Б У

О ОБАВЕЗНОЈ ЈЕСЕЊОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

 У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење опште систематске јесење дератизације на подручју општине Невесиње у периоду од 14. новембра до 23. новембра 2022. године.

 Систематска дератизација обухватиће сљедеће објекте:

- зграде државне управе и објекте којима газдује општина (Дом културе, библиотека, музичка школа, спортски објекти-Спортска дворана; мјесне канцеларије, предшколске, школске и вјерске објекте, гробља, јавне зелене површине, канализациону мрежу и главну градску депонију смећа (јама Бишина);

- здравствене установе;

- пословне и помоћне просторије предузећа, самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница;

- стамбене објекте (зграде) и индивидуална домаћинства;

- простор аутобуске станице са средствима јавног саобраћаја.

 Систематску дератизацију ће вршити предузеће ''ДЕЗИНСЕКЦИЈА д.о.о. Бијељина-Пословна јединица Требиње''. Трошкове систематске дератизације из тачке 2. алинеја 2. 3. 4. и 5. сносе државна и приватна предузећа која њима управљају, те власници самосталних предузетничких радњи. Трошкове дератизације из тачке 2. алинеја 1. сноси општина Невесиње.

 Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе Начелника општине и извођачима дератизације омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају, те да пруже помоћ приликом извођења радова и да поступају по упутствима извођача дератизације везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине. У противном сносиће санкције прописане одредбама члана 61. став 1. тачка 7) Закона о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 90/17, 42/20).

 Надзор над спровођењем опште прољећне систематске дератизације на подручју општине Невесиње, вршиће: инспектор за храну, ветеринарски инспектор и комунална полиција. Контакт телефон: 059/ 222-605 у вези евентуалних примједби на вршење дератизације.

 Ова НАРЕДБА ће се објавити на свим јавним мјестима општине Невесиње (огласна табла општине Невесиње, Радио Невесиње, Инфо канал Невесиње, МЗ, и др.)

Извршни одбор Фондације „Свети Вукашин” из Невесиња, покренуо је акцију продаје литургијског вина. Ријеч је о вину које ће се продавати у црквеној продавници , а прилог од куповине иде за потребе у Невесињу.

Куповином вина оставља се име и презиме приложника, а вино остаје у црквеној продавници и користиће се за Свету тајну причешћа на литургијама.

„ Поред свог, можете записати и имена Вама драгих људи, која желите да се помену у молитви“, саопштено је из Фондације.

Цијена литургијског вина износи 5 КМ (250 ml).

Fondacija 31

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520