Region

Управа хидроелектрана на Требишњици (ХЕТ) данас је потписала уговоре са 99 студената којима ће ово предузеће у наредних десет мјесеци исплаћивати стипендије од по 150 КМ. године додјељује стипендије, за шта се издвоји 150.000 КМ на годишњем нивоу. Извршни директор за производњу и техничке послове “Хидроелектрана на Требишњици” Илија Таминџија рекао је да ХЕТ од 2016.

Он је истакао да је ХЕТ 2019. годину завршио негативно због нерада Хидроелектране Дубровник током читаве године, а што је потрајало и у прва два мјесеца 2020. године.

Он је додао да су након тога, почели проблеми са вирусом корона, ниском цијеном електричне енергије на тржишту, али да су без обзира на то стипендије додијељене у истом износу као претходних година.

“ХЕТ је кренуо са рестриктивним мјерама, резање трошкова на свим нивоима, осим плата. Одлучили смо се да не штедимо на студентима, тако да смо пренијели износ од 150.000 КМ, као и за претходне четири године за стипендирање студената”, истакао је Таминџија.

Он је додао се приликом додјеле студентских стипендија, у овом предузећу конкурсно значајно уваже бодови везано за социјални статус породице, односно примање чланова домаћинства.

“Конкурисати могу сви студенти, а услове конкурса испуњавају само они факултети који су у систематизацији ХЕТ-а”, рекао је Таминџија.

HET st 2

Милорад Бештић из Невесиња, родитељ студента Електротехнике који је добио стипендију од ХЕТ-а другу годину, рекао је новинарима да ће им ова стипендија много значити, поготово што у њиховој породици имају два студента.

Међу добитницима стипендије Хидроелектрана на Требишњици је и Кристина Ћапин из Билеће, студент Инжењерског менаџмента у Новом Саду.

Ћапинова, која стипендију прима већ двије године, рекла је новинарима да је стипендија за њу велики подстицај.

За овогодишњи конкурс за стипендије Хидроелектрана на Требишњици било је пријављено 127 студената.

 

СРНА

 

Републички штаб за ванредне ситуације донио je данас, на 39. сједници у Бањалуци Закључак o обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у Републици Српској.

1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS - Co V-2 и COVID - 19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва од 25.05.2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту.

2. Од 25.05.2020. године дозвољава се рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај.

3. До 08.06.2020. године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.

4. Приликом обављања дјелатности субјекти из тачке 2. овог закључка, као и сви остали субјекти којима је одобрено обављање дјелатности дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање појаве и ширења COVID - 19 болести на радном мјесту.

5. Сви субјекти из тачке 4. овог закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".

6. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:

1) на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,

2) одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштити запосленом и кориснику.

7. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

8. Јединице локалне самоуправе су дужне да своје акте усагласе са овим закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком.

9. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 14/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 23/20, Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID - 19) ("Службени гласник Републике Српске", број 23/20), Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID - 19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID - 19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID - 19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 24/20) примјењују се и након ступања на снагу овог закључка.

10. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у Републици Српској, брoj: 32-1/20 од 08.05.2020. године и 33-3/20 од 11.05.2020. године.

11. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације дао је инструкцију ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске да изради упутство за организовање рада биоскопа, позоришта и читаоница у Републици Српској.

Републички штаб за ванредне ситуације донио je Закључак o продужењу примјене закључака.

1. Овим закључком продужава се примјена закључака које је донио Републички штаб за ванредне ситуације:

1) Закључак о организовању васпитно-образовног рада на даљину број: 08-4/20 од 24.03.2020. године и

2) Закључак о обавезама ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и јавних здравствених установа – болница у Републици Срспкој у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2” у Републици Српској – број 28-1/20 од 29.04.2020. године.

2. Закључци из тачке 1. овог закључка примјењиваће се до 08.06.2020. године.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о обавезама домова здравља у Републици Српској у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2" у Републици Српској.

1) Налаже се свим домовима здравља у Републици Српској обавезно спровођење мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2", у Републици Српској и то:

1. да све своје расположиве капацитете (људске, просторне, опрему) укључе у превенцију ширење вируса корона „SARS-CoV-2", збрињавање и рјешавање пацијената обољелих од COVlD-19,

2. да са својих 50% капацитета организују пружање специјалистичких здравствених услуга од 01. маја 2020. год :

- уз организовање строгог режима наручивања пацијената,

- уз обавезно кориштење маски за пацијенте,

- уз придржавање мјера физичке дистанце од два метра и мјера личне и респираторне хигијене,

- уз обезбјеђивање писаних упутстава за пацијенте на видном мјесту у чекаоници (постери, промотивни флајери),

- уз ношење личне заштитне опреме од стране здравствених радника сходно препорукама које подразумијевају мјере да се сваки пацијент третира као потенцијално заражен,

- уз спровођење тријаже пацијената на COVID-19, и код сумње на исти обавезно пријављивање хигијенско-епидемиолошкој служби дома здравља,

- уз појачавање хигијенских мјера прања и дезинфекције површина, просторија и прибора за рад и

- уз појачан инспекцијски надзор над спровођењем мјера.

3. да приоритетно и без задршке спроводе епидемиолошке анкете свих лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем одговарајућих епидемиолошких мјера и да достављају ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и надлежним институцијама све тражене податке у складу са препорукама,

4. да имају планове о распоређивању здравствених и других лица за функционисање дома здравља,

5. да у додатним просторним капацитетима са испуњеним условима врше преглед и друге интервенције потребне за обољеле од COVlD-19 уз придржавање свих мјера за превенцију и контролу инфекције,

6. да у просторијама за преглед и друге интервенције узимају брисеве лицима обољелим од COVID-19, лицима за која се сумња да су обољели од COVID-19, као и лицима која су смјештена у републичким објектима за изолацију карантинског типа,

7. да према распореду успостављених републичких објеката за изолацију карантинског типа, организују тимове здравствених радника и здравствених сарадника за обављање здравственог надзора над физичким лицима у изолацији,

8. да центри за заштиту менталног здравља дома здравља у сарадњи са центрима за социјални рад обезбиједе психосоцијалну подршку физичким лицима у изолацији или карантину,

9. да обезбиједе неопходне лијекове и медицинска средства за спровођење њиховог плана рада,

10. да одржавају редовну комуникацију између надлежног доктора медицине – специјалисте епидемиологије, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, доктора медицине – специјалисте инфектологије надлежне болнице, односно клиничког центра, Фонда здравственог осигурања Републике Српске и Штаба за ванредну ситуацију надлежне јединице локалне самоуправе,

11. да у случају појаве инфекције изазване вирусом корона „SARS-CoV-2” код запослених у дому здравља хитно обаве епидемиолошко истраживање и предузму све потребне мјере у складу са истим,

12. да о свим активностима и дешавањима у дому здравља извјештавају Министарство здравља и социјалне заштите и

13. да приликом упућивања пацијента у надлежну болницу, односно клинички центар уз упутницу за болничко лијечење обавезно доставе и попуњену епидемиолошку анкету креирану од стране ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.

2) За реализацију овог закључка задужује се Министарство здравља и социјалне заштите.

3) Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезама домова здравља у Републици Српској у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 26-4/20 од 27.04.2020. год., Закључак о допуни Закључка o обавезама домова здравља у Републици Српској у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 32-5/20 од 08.05.2020. год. и Закључак о измјени Закључка о обавезама домова здравља у Републици Српској у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 34-6/20 од 12.05.2020. год.

4) Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о престанку примјене Закључка о регулисању радног времена здравствених установа – апотека у Републици Српској.

1. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању радног времена здравствених установа – апотека у Републици Српској број: 32-4/20 од 08.05.2020. године.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о донацији директних антигенских тестова за доказивање "SARS-CoV-2" јавним болничким установама.

1. Републички штаб за ванредне ситуације се упознао са Информацијом о потреби донације директних антигенских тестова за доказивање "SARS-CoV-2" јавним болничким установама и исту прихвата.

2. Републички штаб за ванредне ситуације одобрава донацију директних антигенских тестова из тачке 1. овог закључка јавним здравственим установама и то: ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, ЈЗУ Универзитетска болница Фоча, ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор, ЈЗУ Болница Зворник, ЈЗУ Волница Градишка, ЈЗУ Болница Требиње, ЈЗУ Болница "Србија" Источно Сарајево, ЈЗУ Болница "Свети Врачеви" Бијељина, ЈЗУ Болница "Свети апостол Лука" Добој, ЈЗУ Болница Невесиње, ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију "Мљечаница" Козарска Дубица, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Бања Лука, ЈЗУ Психијатријска болница Соколац и ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију Mодрича.

3. Расподјела донације директних антигенских тестова из тачке 1. овог закључка извршиће се у складу са распоредним налогом који је у прилогу овог закључка.

4. За реализацију овог закључка задужује се ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Сви досадашњи закључци Републичког штаба за ванредне ситуације доступни су на Порталу Владе Републике Српске у секцији "Републички штабза ванредне ситуације – Акти" vladars.net, као и на страници Коронавирус у Српској, koronavirususrpskoj.com .

Светом архијерејском литургијом, парастосом невиним српским жртвама и полагањем вијенаца на спомен-обиљежје у порти, данас је у обновљеној Цркви Вазнесења Господњег у Брадини, код Коњица, обиљежено 28 година од страдања српског становништва у овом селу.

Литургију је служио Његово преосвештенство епископ захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, који је током бесједе рекао да је Брадина мјесто страдања Срба.

Владика Димитрије је поручио да је смисао и данашњег сјећања на жртве не дозволити да побиједе зло, мржња и осветољубљивост.

- Када стојимо на овако страшном мјесту и сјећамо се наших невино убијених жртава, знамо да само наша савјест и живот могу из тога да изведу и ослободе смисао, а смисао је у томе да нас не побиједе зло, мржња, осветољубљивост. Јер је мржња као рђа, а наша природа, заједничка, људска, је као она природа гвожђа - рђа се распростре на све и изједа свакога, а тако и мржња. Не изједа само оне које бисмо евентуално мрзили, него и нас саме - поручио је епископ Димитрије.

bradina1

Обиљежавању су присуствовали чланова породица настрадалих, представници институција Републике Српске, српски представници у институцијама БиХ, града Источно Сарајево, источне Херцеговине, борачких организација и Савеза логораша.

У Брадини, која је прије сукоба било насељена већински српским становништвом, 25. маја 1992. најбруталније је убијено 48 српских цивила, а преостали су одведени у логоре или протјерани, њихова имовина опљачкана, а куће и Црква Вазнесења Господњег запаљени и срушени.

У логорима су уморена још 22 становника Брадине, док се за пет још трага.

Парох коњички, протојереј-ставрофор Милан Бужанин рекао је да ни данас, 28 година након старшних збивања која су се десила, у овом селу живота готово да нема.

- Ту живи двоје старијих људи, пензионера, и преко љета још неколико ових из Аустралије, САД или неких других крајева, који су обновили куће и дођу на неколико дана. У суштини, другог живота да и нема. Већина кућа још увијек није обновљена, рушевине се виде на све стране. Цркву смо у неком периоду обновили, споменик смо саградили, сад градимо парохијски дом, све у нади да ћемо вратити живот овамо - навео је Бужанин.

У Суду БиХ за злочине почињене над српским цивилним становништвом на подручју Коњица почињене у периоду од маја 1992. до маја 1993. године, а који обухватају и Брадину, суди се Есаду Рамићу, Омеру Борићу, Шефику Никшићу, Аднану Аликадићу, Митку Пиркићу, Реџи Балићу, Хамеду Лукомирку, Сафаудину Ћосићу, Мухамеду Цакићу, Исмету Хебибовићу, Енесу Јахићу, Сенадину Ћиби и Жељку Шимуновићу.

На терет им је стављено да су починили прогон убиствима, силовањем, затварањем, мучењима и другим нечовјечним дјелима.

Према оптужници, они су били на командним функцијама и припадници Ппштинског штаба Територијалне одбране у Коњицу, Диверзантско-извиђачког одреда "Акрепи", полиције и стражари у логору "Челебићи".

Они су оптужени за нападе и убиства више десетина српских цивила оба пола, међу којима је било дјеце и старијих лица, те мучења, злостављања, нечовјечна поступања, противправна заточења већег броја Срба из Коњица и околних села Брадина, Церићи, Зукићи, Брђани, Џепи, Загорице, Хум, Блаце, Невиздраци, Доње Село, Врдоље, Живања, Ситник, Бјеловчина, Забрђани, Бијела.

У оптужници је наведено да је велики број српских цивила са овог подручја незаконито ухапшен и одведен у логоре на подручју Коњица, гдје је настављено њихово мучење и злостављање.

Суђење им је почело 8. маја 2019. године, а у досадашње дијелу поступка Тужилаштво је саслушало десетак свједока, од којих су већина били житељи Брадине.

Са Рамићем и осталима оптужен је и Алмир Падаловић, који је у октобру 2019. издвојен из предмета након што су вјештаци неуросихиајтри закључили да привремено није способан да прати суђење, те је поступак против њега у фази мировања.

Са њима је био оптужени и Зденко Грбавац, али је у односу на њега Суд раздвојио предмет, с обзиром на то да је недоступан.

У Суду БиХ у току је поступак против Агана Рамића, који је био првобитно оптужен са Есадом Рамићем и осталима, али њему на терет нису стављени злочини почињени у Брадини, већ у коњичком селу Брђани.

Суд БиХ судио је раније Миралему Мацићу по оптужби да је у мају 1992. године, као резервни полицајац Станице јавне безбједности Коњиц, у Брадини убио тројицу Срба и учествовао у малтретирању и мучењу српских цивила, али је суђење обустављено након што је Мацић умро у јануару 2012. године.

Срна

Одлуком министра унутрашњих послова Републике Српске данас је продужен рок за пријем докумената за упис кадета XXИИ класе полицијске обуке и кадета ВИИИ класе полицијске обуке за припаднике Специјалне антитерористичке јединице у Јединици за полицијску обуку - Полицијску академију Бањаука, по конкурсу објављеном 10. марта.

Рок за упис кадета у обје наведене класе продужен је за 15 дана, саопштено је из Министарства унутрашњих послова РС.

Како су подсјетили из МУП-а, конкурсима је предвиђен упис 300 кадета у XXИИ класу Полицијске академије и 30 кадета у ВИИИ класу Специјалне антитерористичке јединице.  

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају све опште и посебне услове који су наведени у конкурсу, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, појашњавају из овог министарства.

С изабраним кандидатима - кадетима - Министарство унутрашњих послова Републике Српске ће закључити посебни уговор о регулисању међусобних обавеза, којим ће се, између осталог, кадети обавезати да ће по завршетку основне полицијске обуке обављати послове полицијског службеника најмање пет година у организационим јединицама Министарства.

Све потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Управе за полицијску обуку (њњњ.едуцатион.мупрс.орг) и на бројеве телефона 051/333-649 или 051/333-651.

Независне

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520