Promo

На основу члана 62. став 2. тачка (в) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 2/2015, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19) и члана 82. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) ово одјељење д а ј е

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

путем јавног саопштења, којим власнике парцела означених по старом премјеру као к.ч. 2207/1, 2219/1, 2208/2, 2208/5 и 2208/7 (уписане у ЗК уложак број 28 К.О. Невесиње), 2208/24 (уписане у ЗК уложак број 1188 К.О. Невесиње),   да у складу са чланом 62. став 2. тачка (в) Закона о уређењу простора и грађењу дођу у просторије Општине Невесиње, Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, канцеларија бр. 2, ради давања изјаве о планираној изградњи према стручном мишљењу и урбанистичко-техничким условима на парцелама означеним као к.ч. 2208/6, 2208/9 и 2208/11 К.О. Сопиља.

У складу са горе наведеним позивају се сувласници наведених парцела

1. Спремо (Илија) Јока

2. Спремо (Илија) Ђурђа

3. Спремо (Илија) Владо

4. Спремо (Илија) Никола

5. Спремо (уд. Илије) Тонка

6. Чуљак (Иван) Луца

7. Чуљак (Иван) Ива

8. Спремо (Јован) Коса

9. Спремо (Јован) Љубица

10. Чуљак (Адам) Агица

11. Чуљак (Лука) Луца

12. Спремо (Илија) Божо

13. Чуљак (уд. Мартина) Ружа

14. Чуљак (Адам) Драгица

15. Чуљак (Адам) Зора

16. Рашовић (унука Бошка) Мира

17. Рашовић (унука Бошка) Драга

18. Спремо (Бошко) Дана

19. Жуљо рођ. Спремо (Бошко) Смиља

20. Мастиловић Драгиња

21. Рашовић (-) Гојко

22. Турковић (-) Мирјана

23. Спремо (Видоје) Бошко

24. Спремо (уд. Видоје) Милосава

25. Спремо (Видоја) Јелена

26. Спремо (Видоје) Предраг

27. Спремо (Видоје) Сања

28. Чуљак (Иван) Ведран

29. Чуљак (Иван) Зоран

30. Чуљак (Иван) Лука

31. Чуљак (Никола) Ивица

32. Чуљак (удова Николе) Анђа

33. Спремо (Илија) Синиша

34. Марас (рођ. Чуљак, кћи Матова) Ива

35. Чуљак (Ивиша) Маријана

36. Чуљак уд. Мира (Иван) Зденка

37. Чуљак (Адам) Карло

38. Чуљак (Нкола) Лука

39. Матковић (Ристо) Јанко

 

Изјаве се могу дати у року од 15 дана, од дана објављиваља на огласној табли и средствима јавног информисања, усмено на записник код овога органа, или се могу доставити органу са овјереним потписима.

OПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

                                                     Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13, 84/19), Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац припреме плана, о б ј а в љ у ј е

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

заинтересованим лицима да је у складу са одредбама Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13, 84/19) утврђен Нацрт измјене Регулационог плана „Војни логор“ и да се исти ставља на јавни увид који почиње 21.07.2020. (уторак) са роком трајања од 30 дана.

Јавни увид ће спровести носилац припреме плана Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. План ће бити изложен у просторијама одјељења гдје ће се налазити и књига у коју ће сва заинтересована лица моћи уписати приједлоге, примједебе и сугестије на планска рјешења.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за одобрење Нацрта студије утицаја на животну средину за пројекат вјетроелектране Гребак, инсталисане снаге 49,5 МW, општина Невесиње са Планом управљања отпадом

 

Предметна вјетроелектрана ће се градити на подручју локалитета Гребак.

У Нацрту студије утицаја на животну средину наведено је да се реализацијом предметног пројекта могу обезбиједити потребни услови за заштиту животне средине и да је пројекат својим фунционалним и техничким рјешењем безбједан у смислу утицаја на животну средину. Носилац пројекта је дужан да испоштује све мјере спречавања, смањења и ублажавања негативних и штетних утицаја на животну средину, а које су наведене у Студији.

Пројекат изградње Вјетроелектране Гребак представља развојну прилику и шансу не само да се повећа производња електричне енергије осигурањем чисте енергије у националну мрежу, већ и да служи као покретачка снага економског развоја општине и подручја у цјелини.

Јавни увид у Нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат Вјетроелектране Гребак, на подручју општине Невесиње инсталисане снаге 49,5 МW, са Планом управљања отпадом, биће обезбијеђен у просторијама Општине Невесиње, у Одјељењу за просторно уређење, у периоду од 10.07.2020. до 10.09.2020. године.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид радним даном од 8.00 до 14.00 часова.

Јавна расправа о Нацрту студије утицаја одржаће се 27.07.2020. године у Великој сали Скупштине општине Невесиње са почетком у 10 часова.

Заинетресована јавност може у року од 30 дана од одржавања јавне расправе поднијети у писаној форми примједбе и мишљења у вези са Нацртом студије, на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске или Одсјеку за урбанизам и стамбено – комуналне послове општине Невесиње.

Носилац пројекта: „ВЕ ГРЕБАК“ д.о.о.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписало је јавни позив за подношење захтјева ради упућивања 400 ратних војних инвалида од прве до десете категорије и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе.

Према пројекту бањске рехабилитације за 2020. годину планирана је бањска рехабилитација за седам корисника из општине Невесиње.

Захтјеви са потребном документацијом подносе се општинском Одјељењу за општу управу до 15. јула 2020. године. Образац захтјева може се преузети у Шалтер сали Општине Невесиње.

Према критеријумима Јавног позива право на бањску рехабилитацију немају лица која су то право користила по Пројекту бањске рехабилизације Министарства рада и борачко-инвалидске заштите у протекле три године, као и РВИ – ампутирци и параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог осигурања РС.

Јавни позив истакнут је на Огласној табли општине. Све потребне информације могу се добити на тел: 059/610-339.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520