Promo

Списак наслова које је Народној библиотеци Невесиње поклонила Наташа Глигорић из Београда (праунука харамбаше Пера Тунгуза).

1. Тони Парсонс – Моја омиљена супруга

2. Тони Парсонс – О животу, смрти и доручку

3. Џен Јегер – Кад пријатељство заболи

4. Робин Шарма – Калуђер који је продао свој ферари

5. Агата Кристи – Искричави цијанид

6. Агата Кристи – Трагедија у три чина

7. Агата Кристи – Леш у библиотеци

8. Агата Кристи – Тајанствени господин Квин

9. Весна Дедић – Заувек у срцу

10. Ирвинг Стон – Љубав је вечна

11. Шила О' Фленеган – Сувише добро да би било истинито

12. Енид Блајтон – Пет пријатеља у подземној ризници

13. Евгениј Јевтушенко – Изабране песме

14. Џеј Конрад Левинсон – Герила маркетинг

15. Драгиша Живковић – Теорија књижевности са теоријом писмености

16. Барбара Бредфорд Тејлор – Богаташица, књига 1

17. Барбара Бредфорд Тејлор – Богаташица, књига 2

18. Фјодор М. Достојевски – Браћа Карамазови, књига 1

19. Фјодор М. Достојевски – Браћа Карамазови, књига 2

20. Александар Бељајев – Звезда кец

21. Народне песме о косовском боју

22. Молнар Ференц – Дечаци Павлове улице

23. Реалистичка приповетка југословенских народа

24. Жељко Молнар – У потрази за стакленим градом

25. Донато Каризи – Ловац на душе

26. Виљем Шекспир – Хамлет

27. Хаксли Олдус – Контра пункт

28. Гречен Рубин – Пројекат : срећа

29. Харолд Робинс - Огањ страсти

30. Сидни Шелдон – Небо пада

31. Сол Белоу – Херцог

32. Ерика Џонг – Страх од педесете

33. Ерика Џонг – Туга сваке жене

34. Ерика Џонг – Страх од летења

35. Тоне Селишкар – Дружина „Сињи галеб“

36. Бранко Ћопић – Орлови рано лете

37. Нада Мијатовић – До љубави и натраг

38. Љубица Арсић – Мацо, да ли ме волиш

39. Света Лукић – Разлози

40. Сун Цу – Свеобухватно умеће ратовања

41. Ридигер Далке – Закони судбине

42. Ридигер Далке – Болест као говор душе

43. Ридигер Далке – Животне кризе као прилике за развој

44. Булат Окуџава –Мерси или пустоловине тајног агента Шипова

45. Ото Вајнингер – Пол и карактер

46. Миреј Ђулијано – Францускиње, каријера и уметност живљења

47. Артур Џанов – Примални крик: примална терапија: излечење неурозе

48. Ђинг Ји – Књига промене: десет крила

49. Драгутин Стефановић – Преглед југословенске књижевности

50. Драгољуб Рајић – Че за сваког

51. Анто Станичић – Мали пират

52. Милан Вукотић – Загонетни Иксилион

53. Сент Егзипери – Мали принц

54. Мирослав Антић – Оловка не пише срцем

55. Елинор Фарџеон – Нанине приче

Oпштинa Нeвeсињe и Фoндaциja Moзaик су, у сeптeмбру 2019. гoдинe, пoтписaлe Meмoрaндум o сaрaдњи зa пeриoд 2019-2023. гoдина кojим сe успoстaвљa Oмлaдинскa бaнкa Нeвeсињe.

To je прoгрaм кojи oмoгућaвa млaдим људимa дa активно учествују у рaзвojу свoje зajeдницe крoз:

1) Писaњe и рeaлизaциjу прojeкaтa друштвeнoг знaчaja;

2) Учeшћa у рaспoдjeли фoндoвa;

3) Пoкрeтaњу влaститoг бизнисa.

Tрeнутнo, Oмлaдинскa бaнкa Нeвeсињe имa oтвoрeн пoзив зa приjeм члaнoвa у Oдбoр кojи ћe бити зaдужeн зa упрaвљaњe Oмлaдинскoм бaнкoм, у сaрaдњи сa Oпштинoм и Фoндaциjoм Moзaик.

Aкo имaш oд 17 дo 30 гoдинa и жeлиш дa рaдиш aктивнo нa рaзвojу свoje зajeдницe упoзнaj сe сa дeтaљимa пoзивa и приjaви сe у lonac.pro!

Пoзив je oтвoрeн дo 20.01.2020. гoдинe.

Линк зa приjaву зa нoвe члaницe и члaнoвe Oдбoрa --

> https://www.lonac.pro/prijava-za-clanstvo-u-odborima-omladinskih-banaka .

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Општинска управа

Број: 02-012.10-277/19

Датум: 28.11.2019. године

На основу члана 59.Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19) и члана 13. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и Одлуке Скупштине општине Невесиње број: 01-013-117/19             од 01.11.2019. године, Начелник општине Невесиње расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

 

 1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Невесиње, у КО Оџак( 86.3069 ха) и КО Миљевац(15.7283 ха) у укупној површини 102.0352 ха са подацима како слиједи:

Предмет јавног огласа – дијелови катастарских парцела

Бр.

Катастарска општина

(к.о.)

Број посједовног листа

(п.л. бр.)

Број парцеле (к.ч. бр.)

Табла бр.

Катастарска

култура

Класа

Површина (м2)

Цијена (КМ/ха)

Износ годишње закупнине

(КМ/год.)

Тренутно стање

парцеле

1.        

Оџак

70/4

дио 1164/2

4

њива

5

65558

50,00

327,80

обрадиво

2.        

Оџак

70/4

дио 1164/2

5

њива

5

65558

50,00

327,80

обрадиво

3.        

Оџак

70/4

дио 1164/4

6

њива

5

64733

50,00

323,70

обрадиво

4.        

Оџак

70/4

дио 1164/4

7

њива

5

64734

50,00

323,70

обрадиво

5.        

Оџак

70/4

дио 8/2

8

њива

4

50000

60,00

300,00

обрадиво

6.        

Оџак

70/4

дио 8/2

9

њива

4

50000

60,00

300,00

обрадиво

7.        

Оџак

70/4

дио 8/1

18

њива

5

28951

50,00

144,70

обрадиво

8.        

Оџак

70/4

дио 8/1

19

њива

5

28950

50,00

144,70

обрадиво

9.        

Оџак

70/4

дио 8/1

20

њива

5

28951

50,00

144,70

обрадиво

10.      

Оџак

70/4

дио 8/1

21

њива

5

28949

50,00

144,70

обрадиво

11.      

Оџак

70/4

дио 8/1

22

њива

5

28951

50,00

144,70

обрадиво

12.      

Оџак

70/4

дио 8/1

23

њива

5

28942

50,00

144,70

обрадиво

13.      

Оџак

70/4

дио 8/1

24

њива

5

28921

50,00

144,60

обрадиво

14.      

Оџак

70/4

дио 8/1

25

њива

5

28950

50,00

144,70

обрадиво

15.      

Оџак

70/4

дио 8/1

26

њива

4

27501

60,00

165,00

обрадиво

16.      

Оџак

70/4

дио 8/1

28

њива

4

31691

60,00

190,10

обрадиво

17.      

Оџак

70/4

дио 8/1

29

њива

4

31694

60,00

190,10

обрадиво

18.

Оџак

70/4

дио 159

39

њива

4

1220

60,00

7,30

обрадиво

њива

5

58792

50,00

294,00

обрадиво

60012

301,30

19.

Оџак

70/4

дио 159

40

њива

4

4240

60,00

25,40

обрадиво

њива

5

55772

50,00

279,00

обрадиво

60012

304,40

20.

Оџак

70/4

дио 159

41

њива

5

60011

50,00

300,00

Обрадиво

           УКУПНО                                                                                                      863069

Предмет јавног огласа – катастарске парцеле

Бр.

Катастарска општина

(к.о.)

Број посједовног лисата

(п.л. бр.)

Број парцеле (к.ч. бр.)

Катастарска

култура

Класа

Површина (м2)

Цијена (КМ/ха)

Износ годишње закупнине (КМ/год.)

Тренутно стање парцеле

1.

Миљевац

20/18

1576/6

њива

4

19638

60,00

117,80

обрадиво

њива

5

59687

50,00

298,40

Обрадиво

79325

416,20

2.

Миљевац

20/18

1576/2

њива

5

8746

50,00

43,70

обрадиво

њива

6

17768

30,00

53,30

обрадиво

26514

97,00

3.

Миљевац

20/18

1576/1

њива

5

36039

50,00

180,20

обрадиво

њива

6

15405

30,00

46,20

обрадиво

51444

226,40

УКУПНО                                                                                   157283

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама, списак катастарских парцела које су предмет давања у закуп, може се извршити у згради Општине Невесиње, у канцеларији бр. 107 сваког радног дана од 7 до 15 часова. Контакт особа Милан Говедарица, тел.059/601-011, локал 124.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за:

-КО Оџак дана 05.12.2019 године од 10 до 13 часова и

-КО Миљевац дана 06.12.2019 године од 10 до 13 часова.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп путем прибављања писаних понуда.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа не може се давати у подзакуп.

 

 1. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа зависно од врсте пољопривредне производње даје се у закуп на период од 8 година, за сточарску производњу, почевши од дана закључивања уговора о закупу.

 

 1. ПОВРШИНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

Максимална површина пољопривредног земљишта која се може дати у закуп привредном друштву износи до 20 хектара, предузетнику до 10 хектара и физичком лицу до 8 хектара.

Понуђач не може поднијети понуду на већу површину пољопривредног земљишта него што је максимална дозвољена у јавном огласу.

 1. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта из овог Огласa износи за: I класу 90 КМ, II класу 80 КМ, III класу 70 КМ, IV класу 60 КМ, V класу 50 КМ и VI,VII и VIII класу 30 КМ.

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном износу умањеном за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

 1. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ОГЛАСУ

Право учешћа на Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва регистрована за обављање пољопривредне дјелатности, основана у складу са прописима Републике, предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности, регистровани у складу са прописима који регулишу ову област и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18)и посебне услове из овог Јавног огласа.

Општи услови:

-да је понуђач уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоц,

- да понуђач има пребивалиште, односно сједиште на подручју општине на којој се налази земљиште које се даје у закуп, најмање годину дана прије подношења понуде за закуп,

-да понуђач посједује пољопривредну механизацију и

- да нема доспјелих, а не измирених обавеза по основу закупнине и/или концесионе накнаде према Министарству пољопривреде, шумарства и водоприовреде.

Посебни услови:

-уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати сточарска производња понуђач мора да располаже са: властитим пољопривредним земљиштем или под закупом минималне површине 0,5 хектара, минимално 2 музна грла (крава);или 2 грла говеда старости од 12 до 24 мјесеца; или 20 грла овца; или 20 грла коза;или 2 грла расплодних свиња;или 10 грла свиња у тову( од 25 до 110 kg); или 100 комада товних пилића у једном узгојном циклусу (турнусу); или 200 комада кока носиља у једном узгојном циклусу (турнусу) и објектима за смјештај и држање животиња,

 

 1. ПРАВО ПРЕВЕНСТВА

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва, предузетници и физичка лица који немају закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.

Ако за пољопривредно земљиште које се даје у закуп није поднесена понуда лица која имају право првенства у складу са ст. 1. овог члана, може се узети у разматрање понуда понуђача који има закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.“

 

 1. НАЧИН УТВРЂИВАЊА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Ако је поднесена само једна понуда за катастарску парцелу пољопривредног земљишта из овог Огласа, таква понуда уколико је благовремена, потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане овим Огласом, оцјењује се као најповољнија.

Ако два или више понуђача поднесу понуду за исту катастарску парцелу пољопривредног земљишта из овог Огласа, избор најповољнијег понуђача врши се на основу укупног броја бодова добијених након извршеног бодовања понуде.

Бодовање понуде се врши у складу са чл. од 31. до 38. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске а на основу сљедећих критеријума:

- постојећи сточни фонд.......................................................................................................30 бодова

- пољопривредна механизација..........................................................................................20 бодова

- врста пољопривредне производње коју понуђач обавља или планира

         сточарска производња................................................................................................. 10 бодова,

- потреба за земљиштем......................................................................................................10 бодова

- социоекономски.................................................................................................................10 бодова

- близина посједа понуђача у односу на катастарску честицу пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.............................................................................................................5 бодова

- статус породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије...............................................................................................................................5 бодова

-   статус борца I и II категорије............................................................................................2.5 бода

Понуда понуђача по критеријуму врста пољопривредне производње може се бодавати само за једну врсту пољопривредне производње коју понуђач наведе у својој понуди.

Понуђачи који не доставе доказе којима се утврђује испуњеност критеријума неће се бодовати по том критеријуму.

 1. САДРЖИНА ПОНУДЕ И СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Писмена понуда треба да садржи Пријаву за Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и документацију којом се доказују подаци наведени у Пријави.

Пријава за Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за физичка лица подноси се на Обрасцу број 1. који се налази у прилогу овог Огласа и садржи индентификационе податке подносиоца понуде и то:

- име и презиме, ЈМБ, адреса и мјесто пребивалишта, контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број чланова домаћинства уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема носиоца газдинства,

-подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње, подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства,

- идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице ).

Пријава на Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем писаних понуда- за привредна друштва и предузетнике подноси се на Обрасцу број 2. који се налази у прилогу овог Јавног огласа и садржи индентификационе податке подносиоца понуде и то:

-назив привредног друштва-подузетника, име и презиме одговорног лица, индентификациони број пореског обвезника (ЈИБ), адреса сједишта и контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број регистарског улошка из рјешења о упису у судски регистар, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема одговорног лица,

- подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње, подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства,

- идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице).

У прилогу Пријаве понуђач треба да достави докуметацију којом доказује податке наведене у пријави и то

а) физичка лица:

- копија личне карте,

- овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

- копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

- доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и то за I класу= 90 КМ/ха, за II класу= 80 КМ/ха, за III класу= 70 КМ/ха, за IV класу= 60 КМ/ха, за V класу= 50 КМ/ха и за VI, VII и VIII класу= 30 КМ/ха; која се уплаћује на ЈРТ општне Невесиње број: 5520060000130331, са назнаком сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта,

- овјерена изјава у Општини носиоца газдинства о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,

- копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

- доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије или статусу бораца I и II категорије;

- фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи или да ово земљиште дијели канал или пут од катастарске честице пољопривредног земљишта која је предмет разматрања;

б) правна лица:

- копија личне карте одговорног лица,

- овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

- копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

- доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и то заI класу= 90 КМ/ха, за II класу= 80 КМ/ха, за III класу= 70 КМ/ха, за IV класу= 60 КМ/ха, за V класу= 50 КМ/ха и за VI, VII и VIII класу= 30 КМ/ха; која се уплаћује на ЈРТ општине Невесиње број: 5520060000130331, са назнаком сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта,

- овјерена копија комплетног рјешења о упису у судски регистар правног лица, односно рјешења о регистрацији предузетника,

- овјерена изјава у Општини привредног друштва, односно предузетника о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,

- копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

- фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи или да ово земљиште дијели канал или пут од катастарске честице пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом или лично на адресу: општинa Невесиње, ул. Цара Душана 44, 88280 Невесиње, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ-ПИСМЕНА ПОНУДА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“. На коверти мора бити исписано име презиме и адреса понуђача, односно назив правног лица и сједиште.

 

 1. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда на јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта је 20 дана од дана објављивања јавног огласа.

 

 1. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Отварање понуда извршиће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске дана 24.12.2019. године у 11 часова у просторијама Друштвеног центра општине Невесиње.

Понуђачи или њихови писмено овлашћени заступници имају право да присуствују отварању понуда.

Понуде које су неблаговремене, непотпуне и понуде које не испуњавају опште и посебне услове Јавног огласа неће бити разматране.

У складу са чланом 28. Правилника, Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Невесиње , прије избора најповољнијег понуђача може тражити стручно мишљење из одговарајућих области, вршити контролу и провјеру достављених доказа понуђача.

Са понуђачем чија је понуда утврђена и проглашена најповољнијома на основу одлуке Скупштине општине Невесиње о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп за коју је претходно прибављена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, начелник општине Невесиње и изабрани понуђач закључују уговор о закупу.

Ако најповољнији понуђач одустане од закључења понуђеног уговора о закупу, губи право на враћање уплаћене кауције, а уговор ће се закључити са сљедећим најповољнијим понуђачем, на основу одлуке Скупштине општине Невесиње о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп, за коју је претходно прибављена сагласност Министарства.

Учесници чије понуде нису прихваћене као најповољније, као и учесници чије понуде нису биле комплетне или уредне имају право на поврат уплаћеног депозита (кауције) за закуп пољопривредног земљишта.

Прије закључења уговора о закупу изабрани понуђач је дужан уплатити једногодишњу закупнину у складу са тачком 4. овог Јавног огласа.

Министарство задржава право да у било ком дијелу поступка, послије објављивања Јавног огласа до закључења уговора о закупу, може поништити јавни оглас или дио јавног огласа са образложењем.

Јавни оглас ће се објавити на огласној табли општине Невесиње, интернет страници општине Невесиње, Радио Невесињу и Инфо центру Невесиње.

Све додатне информације везане за јавни оглас могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Невесиње.

Нови наслови у Народној библиотеци Невесиње са Београдског сајма књига:

1. Џеј Парини: Задња станица

2. Ју Несбе: Поноћно сунце

3. Вања Булић: Душанова клетва

4. Неле Карајлић: Солунска 28 Књига 1.

5. Неле Карајлић: Солунска 28 Књига 2.

6. Вук Драшковић: Александар од Југославије

7. Исидора Бјелица: Спас 3

8. Мерилин Барон: Ботичелијева Венера

9. Лука Мичета: Сулејман, Хурем и Срби

10. Љиљана Хабјановић Ђуровић: Острошко тримирје

11. Љиљана Хабјановић Ђуровић: Гора преображења

12. Милан Обреновић, Српски краљ: Мемоари Краља Милана

13. Лука Мичета: Карађорђе: биографија Књига 1.

14. Лука Мичета: Карађорђе: биографија Књига 2.

15. Пауло Коељо: Победник је сам

16. Марија Јовановић: Звуци из подморнице

17. Ју Несбе: Нож

18. Верослав Ранчић: Градоначелница

19. Видосав Стевановић: Тестамент

20. Дејан Ристић: Митови српске историје

21. Александар Тодоровић: Кнез Милош владар и масон

22. Тахмима Анам: Златно доба

23. Душко Лопандић: Немањићи

24. Едуардо Жозе Агвалуза: Тропски барок

25. Петер Хандке: Велики пад

26. Кетрин Робертс: Колос

27. Кетрин Робертс: Амазонка у Артемидином храму

28. Кетрин Робертс: Клеопатрина клетва

29. Кетрин Робертс: Олимпијска завера

30. Емир Кустурица: Шта ми ово треба

31. Владика Григорије: Гледајмо се у очи

32. Љиљана Хабјановић Ђуровић: На путу ка Гори

33. Лука Мичета: Одјек прошлости

34. Роберт Харис: Конклава

35. Десанка Шућур: Да се не заборави

36. Симо Кларић: Они људи и оне године

37. Саша Кнежевић: Откуд памет оном ко је нема

38. Радослав Братић: Има ли Гаге

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520