Region

На подручју у надлежности Полицијске управе Требиње документована су два кривична дјела насиље у породици или породичној заједници, по једно у Невесињу и Требињу.

"Полицијској станици Невесиње је Дом здравља у тој општини пријавио да су примили женску особу са повредама које указују на породично насиље. У току је документовање кривичног дјела", саопштено је из Полицијске управе Требиње.

Полицијској станици Требиње је пријављено да је једно лице физички напало друго лице, те је у току документовање кривичног дјела насиље у породици или породичној заједници.

ЗАКЉУЧЦИ РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА

Републички штаб за ванредне ситуације донио је данас, на 26. сједници, у Бањалуци, Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

1. У циљу превенције ширења вируса корона . У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва налаже се провођење сљедећих мјера:

1) забрањује/у се до 11.05.2020.године:

- сва јавна окупљања,

- рад угоститељским објектима за исхрану и пиће изузев објеката из тачке 2. подтачка 2. алинеје 8. и 9. овог закључка,

- рад фитнес центрима (фитнес, боди - билдинг клубовима и сличним облицима организовања),

- рад базенима, велнес и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,

- рад дјечијим играоницама,

- рад приватним стоматолошким амбулантама,

- рад приређивача игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе,

- рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија и

- обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела).

2. Ограничава се рад:

1) од 07.00 до 15.00 часова у периоду од 28.04. до 30.04.2020. године:

- тржница на велико, тржница на мало (пијаце) и сточних пијаца,

2) од 07.00 до 19.00 часова у периоду од 28.04. до 11.05.2020. године:

- трговинама на велико,

- трговачким центрима, у којима могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру,

- трговинама прехране/робе широке потрошње,

- субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),

- трговинама информатичком и телекомуникационом опремом,

- трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и бојама и лаковима,

- трговинама сточне хране,

- угоститељским објектима који могу вршити доставу хране и пића и шалтерску продају хране и пића, без могућности услуживања и конзумирања унутар и испред угоститељског објекта,

- субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,

- јавним кухињама путем шалтерске продаје, без услуживања/послуживања у објектима,

- пољопривредним апотекама и

- бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина,

3) од 07.00 до 15.00 часова у периоду од 01.05. до 11.05.2020. године тржница на велико и тржница на мало (пијаце),

4) од 06.00 до 13.00 часова у периоду од 01.05. до 11.05.2020. године сточним пијацама,

5) остале трговине на мало непрехрамбеном робом које послују као засебни продајни објекти и/или као објекти у тржним центрима, а које нису обухваћене тачком 2. подтачком 2. овог закључка неће радити до 01.05.2020. године, од када им се одобрава ограничено радно вријеме до 11.05.2020. године од 07.00 до 19.00 часова.

3. У периоду из тачке 2. овог закључка угоститељикоји послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати само гостима којима пружају услугу смјештаја.

4. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјерапрописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

5. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправеи остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:

1) у свим организационим јединицама републичких органа управе и органа јединица локалне самоуправе и осталих субјеката који врше јавна овлаштења (јавна предузећа и јавне установе основане од стране Републике Српске или јединица локалне самоуправе) организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће,

2) на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,

3) одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

4) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе у радном времену од понедељка до петка, од 07.00 до 15.00 часова, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштити запосленом и кориснику.

6. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључкаспроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

7. Јединице локалне самоуправесу дужне да своје акте усагласе са овим закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком.

8. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења дужна су, у случају доношења акта или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

9. Наредбао обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 14/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 23/20, Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID-19) (Службени гласник Републике Српске, број 23/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 24/20), Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању васпитно- образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године, Наредба 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године о раду високошколских установа и установа студентског стандарда и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 24/20) примјењују се и након ступања на снагу овог закључка.

10. Овим закључкомставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, бр: 11-2/20 од 30.03.2020.године и 20-5/20 од 13.04.2020 године.

11. Овај закључакступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске.

1. У циљу спречавања ширења болести изазване новим вирусом корона (COVID-19), у Републици Српској, наређује се забрана кретања:

1) лицима са навршених 65 и више година живота од 00.00 до 24.00 часа,

2) свим лицима без обзира на године живота , у времену од 20.00 до 05.00 часова и

3) свим лицима изван њиховог мјеста пребивалишта/боравишта, од суботе у 12.00 часова до недјеље у 18.00 часова.

2. Забрана из тачке 1. овог закључка не односи се на:

1) здравствене раднике који су на задатку,

2) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ,

3) припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су на задатку,

4) друге припаднике агенција за провођење закона и организација која врше јавна овлашћења, који су на задатку,

5) лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада,

6) лица којима Министарство унутрашњих послова Републике Српске изда дозволу за кретање и

7) на домаће и стране превознике који врше превоз ствари у друмском саобраћају уз предочавање доказа о вршењу превоза (потврда о потреби кретања, потврда о ангажовању возача, међународни товарни лист-ЦМР, отпремница, путни налог).

3. Изузетно од тачке 1. овог закључка, дозвољава се кретање:

1) лицима са навршених 65 и више година живота, од понедјељка до петка, у времену од 7.00 до 10.00 часова, а ради куповине основних животних намирница, лијекова, обављања послова у банкама и шетње, без груписања, уз обавезно ношење заштитне маске, заштитних рукавица, појачане хигијене руку, као и уз поштовање задужења и препорука како слиједи:

- власници трговачких радњи, апотека и руководство у банкама и други субјекти дужни су обезбиједити строго придржавање утврђених мјере заштите које се односе на дезинфекцију, социјално растојање и боравак у просторији једно лице на 10м2 простора,

- препоручује се власницима трговачких радњи, апотека и руководству у банкама и другим субјектима да се у наведеном периоду пружају услуге искључиво тим лицима,

- препоручује се лицима млађим од 65 година живота да у периоду из тачке 3. овог закључка не обављају куповину и не обављају послове у банкама.

2) лицима старости до 75 година живота у сеоским подручјима, а ради обављања пољопривредних послова, уз обавезно придржавање заштитне мјере социјалног растојања и

3) пчеларима, без обзира на године живота, који посједују рјешење о регистрацији пчелињака издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, од мјеста становања до пчелињака, без ограничења везано за мјесто боравишта/пребивалишта, од понедељка до петка, осим у периоду од 20.00 до 05.00 часова и суботом и недељом без временског ограничења, уз највише једног сапутника - помоћника.

4. Свако непоштовање мјера прописаних овим закључком казниће се у складу са важећим законским прописима Републике Српске.

5. За реализацију овог закључка задужује се Министарство унутрашњих послова Републике Српске.

6. Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге Закључак о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске број 16-3/20 од 06.04.2020. године.

7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 11.05.2020. године.

Пред прославу предстојећег празника Светог Великомученика Георгија (Ђурђевдан), подсјећамо вјернике наше епархије на Саопштење од 30. марта о прослављању Крсних слава:

Поводом новонастале ситуације усљед појаве пандемије болести COVID-19, коју изазива корона вирус (Sars Cov 2) и одлука надлежних органа власти, прослављање Крсних слава прилагодиће се новонасталој ситуацији на сљедећи начин.

1. Молимо вас да своју породичну Крсну славу прославите само у кругу своје уже породице.

2. Док траје ванредно стање неће се пред славу по домовима вршити освећење славске водице, већ су свештеници дужни детаљно упознати вјернике о тренутно јединим могућим начинима обављања славског обреда:

а) Уколико желите да се освећење славске водице обави уочи ваше породичне Славе, у овој ситуацији то је изводљиво само у вашем парохијском храму, те ћете се о томе детаљније договорити са својим свештеником (надлежним парохом). У реализацији напријед наведеног потребно је строго држати се упустава и препорука надлежних органа власти као и епархијских саопштења издатих поводом пандемије COVID-19.

б) Уколико желите да се освећење славске водице обави у вашем дому, то ће бити изводљиво послије Крсне славе, односно послије укидања ванредног стања и престанка опасности од нарастуће пандемије, када ћете са својим свештеником договорити тачан термин и вријеме обиласка свог дома.

3. Овим путем апелујемо и молимо вјернике да се уздрже од одлазака у госте на прославу Крсне славе, те самим тим избјегну већа окупљања и спријече опасност од ширења корона вируса.

4. За сва додатна појашњења, молимо вас да се обратите свом парохијском свештенику.

Епископ ЗХиП

+ Димитрије

Запослени у Хидролектранама на Требишњици /ХЕТ/добровољно су се одрекли примања у корист Фонда солидарности Републике Српске, на чији је рачун уплаћено 47.454 КМ, објављено је на званичном сајту овог предузећа.

У саопштењу се додаје да се од укупног броја запослених, њих 83,26 одсто добровољно одрекло примања у корист Фонда солидарности.

Сви чланови управе ХЕТ-а, како се наводи, одрекли су се 50 одсто нето плате у корист Фонда солидарности, руководиоци погона и сектора 15 одсто, шефови служби 12 одсто, а остали запослени у зависности од висине својих примања од пет до 10 одсто.

- Хидролектране на Требишњици своје друштвено-одговорно пословање спроводе у свим областима живота, а ово је само један од видова друштвене одговорности предузећа ХЕТ и запослених у овом предузећу - истичу у ХЕТ-у.

Управа ХЕТ-а захвалила је свим запосленим радницима који су поступили по наведеној препоруци и на тај начин добровољно издвојили дио нето плате за март на рачун посебних намјена Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

СРНА

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520