-->

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ ОПШТИНСКОГ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

27 jul 2020

На основу члана 62. став 2. тачка (в) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 2/2015, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19) и члана 82. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) ово одјељење д а ј е

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

путем јавног саопштења, којим власнике парцела означених по старом премјеру као к.ч. 2207/1, 2219/1, 2208/2, 2208/5 и 2208/7 (уписане у ЗК уложак број 28 К.О. Невесиње), 2208/24 (уписане у ЗК уложак број 1188 К.О. Невесиње),   да у складу са чланом 62. став 2. тачка (в) Закона о уређењу простора и грађењу дођу у просторије Општине Невесиње, Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, канцеларија бр. 2, ради давања изјаве о планираној изградњи према стручном мишљењу и урбанистичко-техничким условима на парцелама означеним као к.ч. 2208/6, 2208/9 и 2208/11 К.О. Сопиља.

У складу са горе наведеним позивају се сувласници наведених парцела

1. Спремо (Илија) Јока

2. Спремо (Илија) Ђурђа

3. Спремо (Илија) Владо

4. Спремо (Илија) Никола

5. Спремо (уд. Илије) Тонка

6. Чуљак (Иван) Луца

7. Чуљак (Иван) Ива

8. Спремо (Јован) Коса

9. Спремо (Јован) Љубица

10. Чуљак (Адам) Агица

11. Чуљак (Лука) Луца

12. Спремо (Илија) Божо

13. Чуљак (уд. Мартина) Ружа

14. Чуљак (Адам) Драгица

15. Чуљак (Адам) Зора

16. Рашовић (унука Бошка) Мира

17. Рашовић (унука Бошка) Драга

18. Спремо (Бошко) Дана

19. Жуљо рођ. Спремо (Бошко) Смиља

20. Мастиловић Драгиња

21. Рашовић (-) Гојко

22. Турковић (-) Мирјана

23. Спремо (Видоје) Бошко

24. Спремо (уд. Видоје) Милосава

25. Спремо (Видоја) Јелена

26. Спремо (Видоје) Предраг

27. Спремо (Видоје) Сања

28. Чуљак (Иван) Ведран

29. Чуљак (Иван) Зоран

30. Чуљак (Иван) Лука

31. Чуљак (Никола) Ивица

32. Чуљак (удова Николе) Анђа

33. Спремо (Илија) Синиша

34. Марас (рођ. Чуљак, кћи Матова) Ива

35. Чуљак (Ивиша) Маријана

36. Чуљак уд. Мира (Иван) Зденка

37. Чуљак (Адам) Карло

38. Чуљак (Нкола) Лука

39. Матковић (Ристо) Јанко

 

Изјаве се могу дати у року од 15 дана, од дана објављиваља на огласној табли и средствима јавног информисања, усмено на записник код овога органа, или се могу доставити органу са овјереним потписима.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520