Promo

Обавјештавамо незапослену дјецу погинулих бораца, ратне војне инвалиде и демобилисане борце да су ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и Министрство рада и борачко-инвалидске заштите расписали Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по програмима запошљавања у 2020. години, Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2020. години „Заједно до посла“, Програм подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020. години, Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2020. години Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2020. години.

Јавни позив је отворен 30 дана од објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 22.07.2020. године.

Заинтересовани детаљније информације могу добити у канцеларији Завода за запошљавање Невесиње и наћи на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net).

Тениски терен на Килавцима

 

Закуп термина и изнајмљивање опреме:

Од 7 до 12 часова – једночасовни термин 2 КМ по играчу

Од 12 до 18 часова – једночасовни термин 3 КМ по играчу

Од 18 до 23 часа – једночасовни термин 4 КМ по играчу

Добро дошли!

tenisko 2

tenisko 3

На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 90/17, 42/20) и Правилника о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и дератизације (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/18), а у предмету провођења превентивне прољећне дератизације, Начелник општине, д о н о с и

                                                                                Н А Р Е Д Б У

О ОБАВЕЗНОЈ ПРОЉЕЋНОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

  1.  У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење опште систематске прољећне дератизације на подручју општине Невесиње у периоду од 24. 06. до 30. 06. 2020. године.
  2.  Систематска дератизација обухватиће сљедеће објекте:

- зграде државне управе и објекте којима газдује општина (Дом културе, библиотека, музичка школа, спортски објекти-Спортска дворана; мјесне канцеларије, предшколске, школске и вјерске објекте, гробља, јавне зелене површине, канализациону мрежу и главну градску депонију смећа (јама Бишина);

- здравствене установе;

- пословне и помоћне просторије предузећа, самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница;

- стамбене објекте (зграде) и индивидуална домаћинства;

- простор аутобуске станице са средствима јавног саобраћаја.

  1.  Систематску дератизацију ће вршити предузеће ''ДЕЗИНСЕКЦИЈА д.о.о. Бијељина-Пословна јединица Требиње''. Трошкове систематске дератизације из тачке 2. алинеја 2. 3. 4. и 5. сносе државна и приватна предузећа која њима управљају, те власници самосталних предузетничких радњи. Трошкове дератизације из тачке 2. алинеја 1. сноси општина Невесиње.
  2.  Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе Начелника општине и извођачима дератизације омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају, те да пруже помоћ приликом извођења радова и да поступају по упутствима извођача дератизације везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине. У противном сносиће санкције прописане одредбама члана 61. став 1. тачка 7) Закона о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 90/17, 42/20).
  3.  Надзор над спровођењем опште прољећне систематске дератизације на подручју општине Невесиње, вршиће: инспектор за храну, ветеринарски инспектор и комунална полиција. Контакт телефон: 059/ 222-605 у вези евентуалних примједби на вршење дератизације.
  4.  Ова НАРЕДБА ће се објавити на свим јавним мјестима општине Невесиње (огласна табла општине Невесиње, Радио Невесиње, Инфо канал Невесиње, МЗ, и др.)

1. Кини Џеф – Дневник једног смотанка

2. Кини Џеф – Дневник једног смотанка: Ридрик је закон

3. Кини Џеф – Дневник једног смотанка: Пасје врућине

4. Кини Џеф – Дневник једног смотанка: Посљедња кап

5. Моја велика књига бајки

6. Најљепше бајке из хиљаду и једне ноћи

7. Бајке браће Грим

8. Андерсенове бајке

9. Езопове басне

10. Жан де Лафонтен - басне

11. Флеминг Гари – Откриј животиње свијета

12. Ривадула Јо – Моје велико путовање кроз вријеме

13. Давила, Валериа – Моја велика књига чудовишта

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520