-->

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

05 mart 2019

У складу са чланом 42. став (2) Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13) и Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Ново гробље“ (Одлука број 01-013-131/08 од 26.10.2018.године) у Невесињу, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац припреме плана, о б ј а в љ у ј е

П О З И В

 

заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату плана тј. парцела означених по старом премјеру као к.ч. 1480/1, 1477/2, 1477/1, 1477/12, 1477/13 (уписане у ЗК уложак број 699), 1476/1, 1476/6 (уписане у ЗК уложак број 902), све у К.О. Невесиње, да у року од 15 дана доставе приједлоге за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520