Promo

На основу члана 5. Правилника о додјели студентских стипендија („Службени гласник Општине Невесиње“, брoj  10/16 и измјена и допуна број 02-012.1-7/17 од 24.11.2017. године) и члана 3. Одлуке о стипендирању и висини стипендија за редовне студенте јавних  (државних) високошколских установа за школску 2017/2018 годину (број 02/012.10-414/17 од 27.11.2017 године) Начелник Општине расписује

К О Н К У Р С

За додјелу студентских стипендија редовним студентима јавних (државних) високошколских установа за школску 2017/2018 годину

 I

Расписује се Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима јавних (државних) високошколских установа за 2017/18. годину првог циклуса студија, који су први пут уписали одговарајућу годину студија, почев од друге године студија, и који се школују на јавним  државним високошколским установама у Републици Српској, БиХ, Србији, Црној Гори и другим земљама, а чије је пребивалиште на подручју Општине Невесиње.

II

(1)За додјелу стипендија могу конкурисати кандидати који испуњавају сљедеће опште услове :

а) да су држављани Републике Српске и БиХ;

б) да су студенти јавних (државних) високошколских установа ;

в) да имају пребивалиште на подручју општине Невесиње;

г) да су студенти друге године или виших година студија ;

д) да не обнављају више од једне године студија ;

ђ) да студенти завршне године на првом циклусу студија нису старији од 25 година живота, осим за студента студија који трају пет или шест година, који не могу бити старији од 27 година живота ;

е) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања ;

(2) испуњавање општих услова из става 1. тачка г) овог члана не односи се на студенте – дјеца погинулих бораца Отаџбинског рата, дјеца без родитељског старања, студенти са посебним потребама и ученик генерације.

III

Студентска стипендија се одобрава за једну школску годину и то за 10 (десет) мјесеци у години на основу расписаног конкурса, почев од октобра мјесеца. Висину студентске стипендије одређује Начелник општине Одлуком о стипендирању и висини стипендија за редовне студенте јавних (државних) високошколских установа за школску 2017/2018 године.

IV

Кандидат за додјелу стипендије подноси захтјев писмено. Уз захтјев за додјелу студентске стипендије студенти су дужни приложити сљедећу документацију у оригиналу или овјереној фотокопији:

- извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављанству,

- потврда о пребивалиштву,

- доказ да је кандидат редован студент одређене године студија на државној високошколској установи,

- овјерену изјаву да не прима стипендију или другу материјалну помоћ за стипендирање, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,

- доказ о упису на факултет и упису свих појединачних година (копирати из индекса),

- за чланове породица погинулих бораца, дјецу без родитељског старања, студента са посебним потребама и ученика генерације потврду од надлежног органа,

- фотокопију жиро рачуна,

- фотокопија личне карте.

V

(1)Студенти који су претходне године примали стипендију, а испуњавају услове конкурса, дужни су да уз пријаву доставе:

- потврду о редовном школовању потписану и овјерену од стране високошколске установе коју похађају,

- потврду о пребивалишту.

(2)Студенти који су чланови породица погинулих бораца Отаџбинског рата, студенти без родитељског старања, студенти са посебним потребама, ученик генерације са подручја општине Невесиње, наредних година добијају стипендију до завршетка студија под условом да сваке године достављају потврде о упису године у парни семестар.

VI

Комисија ће у складу са Правилником о додјели студентских стипендија утврдити редослед кандидата за додјелу студентске стипендије, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 VII

Пријаве са потребном документацијом доставити  у Општину Невесиње -Центар за услуге грађанима-шалтер пријема поднесака, или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Ул. Цара Душана 44, 88 280 Невесиње, са назнаком ''за стипендију''.

VIII

Kонкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања на огласној табли и на сајту Општине Невесиње.

IX

Резултати конкурса биће објављени у року од 30 дана, након затварања конкурса на огласној табли oпштине Невесиње. Сваки кандидат на конкурсу може уложити приговор Начелнику Општине у року од 8 дана од дана објаве Одлуке о додјели студентске стипендије.

Н А Ч Е Л Н И К

Миленко Авдаловић

 Белетристика:

 1. Патерсон, Џејмс: Прва љубав
 2. Бодис, Доминик: Гибралтарски љубавници
 3. Шамси, Камила: Спаљене сенке
 4. Лир Хорст, Јерн: Ловачки пси
 5. Лир Хорст, Јерн: Затворено преко зиме
 6. Несбе, Ју: Крв на снегу
 7. Несбе, Ју: Утвара
 8. Несбе, Ју: Оклопно срце
 9. Несбе, ЈУ: Полиција
 1. Зубац, Перо: Ленка Дунђерска
 2. Пупин, Михајло: Са пашњака до научењака
 3. Бачић Алимпића, Јелена: Нигде нема те
 4. Драшковић, Вук: Исечци времена
 5. Драшковић , Вук: Исусови мемоари
 6. Драшковић, Вук: Ко је убио Катарину
 7. Капор, Момо: Љубавне приче
 8. Капор, Момо: Водич кроз српски менталитет
 9. Мичета, Лука: Стефан Првовенчани
 10. Мичета, Лука: Стефан Дечански
 11. Мичета, Лука: Краљ Милутин
 12. Марковић, Мира: Било је то овако, I и II
 13. Лопушина, Марко: Легија и Земунски клан
 14. Марјановић, Боривоје: Хашки затвореник – политичка биографија Слободана Милошевића
 15. Бучевић, Ана: Вјерујем у чуда, I и II

Лектира за основну школу:

 1. Свети Сава – избор списа и песништва о Светом Сави
 2. Крепао котао – народне бајке и шаљеиве приповетке
 3. Тајна вечера – избор савремене поезије и прозе са одломком из романа „Време смрти“

Добрице Ћосића

 1. Сент де Егзипери, Антоан: Мали принц
 2. Максимовић, Десанка: Орашчићи-Палчићи
 3. Еци пеци пец – избор народних умотворина
 4. Јовановић, Јован Змај: Дете и лептир
 5. Андерсен, Ханс Кристијан: Смешни владари
 6. Пушкин,Александар Сергејевич: Бајка о рибару и рибици
 7. Ршумовић, Љубивоје: Смешна прашума
 8. Ерић, Добрица: Кућа је наша круна
 9. Пепељуга
 10. Кад сам био велики – избор из поезије за децу
 11. Браћа Грим: Трнова Ружица
 12. Радовић, Душан: Страшан лав
 13. Лукић, Драган: Три луле
 14. Капетан Џон Пиплфокс – избор позоришних комада за децу
 15. Вилина гора – избор народних бајки и приповедака
 16. Керол, Луис: Алиса у Земљи чуда
 17. Гијо, Рене: Бела Грива
 18. Олујић, Гроздана: Белутак
 19. Данојлић, Милован: Јесен на пијаци
 20. Очи моје мајке – избор из светске прозе и поезије за децу
 21. Златна јабука и девет пауница – избор народних приповедака, бајки , прича и лирских песама


Лектира за средњу школу:

 1. Софокле: Антигона
 2. Еп о Гилгамешу
 3. Шекспир, Вилијем: Ромео и Ђулијета
 4. Шекспир, Вилијем: Хамлет
 5. Гете, Јохан Волфганг: Фауст
 6. Достојевски, Фјодор Михаилович: Злочин и казна
 7. Држић, Марин: Дундо Мароје
 8. Обрадовић, Доситеј: Живот и прикљученија
 9. Нушић, Бранислав; Народни посланик
 10. Лазаревић, Лаза: Изабране приповетке
 11. Костић, Лаза: Песме
 12. Станковић, Бора:  Коштана, Нечиста крв
 13. Црњански, Милош: Сеобе
 14. Његош, Петар Петровић: Горски вијенац
 15. Селимовић, Меша: Дервиш и смрт
 16. Андрић, Иво: Проклета авлија, Мост на Жепи, Ex ponto

      Стручна литература:

 1. Лилић, Стеван: Правни капацитет Србије за европске интеграције, I и II
 2. Корпоративно управљање – зборник радова
 3. Хибер, Драгор: Јавно бележничко право

Монографија „Невесињска бригада у рату 1992-1995“ пуковника Зорана Јањића може се набавити у просторијама Општинске борачке организације. Цијена књиге је 15 КМ.

Чланови породица погинулих  бораца могу преузети по један бесплатан примјерак.

Аутор на близу 600 страница описује ратни пут славне војне формације која је стекла велики углед у читавој Републици Српској. Из аутентичних извора начелник  ратног Штаба Невесињске бригаде међу корице је удјенуо секвенце храбрости, пожртвованости, чојства, јунаштва, хуманости и свега онога по чему је била чувена ова јединица. Књига описује све велике битке које је водила бригада, а садржи велики број фотографија, докумената, статистичких и историјских података.

ПРОДАЈА СТАНОВА У НЕВЕСИЊУ

Продају се два стана у Бојиштима,  на локацији некадашње Управне зграде „Пилане“, удаљени 1км од центра града.

Површина станова:

стан 1 P=100 m2

стан 2  P= 76 m2.

Цијена по квадрату: 800 и 700 КМ.

Контакт тел.: 065/ 563- 816

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520