-->

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

12 april 2018

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

            На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (''Сл.гл. Републике Српске'',бр.90/17) и Правилника о условима и поступку за утврђивање испуњености услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања и сузбијања заразних болести (''Сл.гл.Републике Српске'',бр.47/10), а у предмету провођења превентивне дератизације, Начелник општине, д о н о с и

Н А Р Е Д Б У

О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

1.У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење опште систематске прољећне дератизације на подручју општине Невесиње у периоду од 18. 04. до 25. 04. 2018.године.

2.Систематска дератизација обухватиће сљедеће објекте:

- зграде државне управе и објекте којима газдује општина (Дом културе-библиотека, музичка школа, кино сала; спортски објекти-Спортска дворана; мјесне канцеларије, предшколске, школске и вјерске објекте (гробља), јавне зелене површине, канализациону мрежу и главну градску депонију смећа (јама Бишина);

- здравствене установе;

- пословне и помоћне просторије предузећа, самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница;

- стамбене објекте (зграде) и индивидуална домаћинства;

- простор аутобуске станице са средствима јавног саобраћаја.

3.Систематску дератизацију ће вршити предузеће ''ДЕЗИНСЕКЦИЈА д.о.о.-Пословна јединица Требиње''.Трошкове систематске дератизације из тачке 2. алинеја 2. 3. 4. и 5. сносе државна и приватна предузећа која њима управљају, те власници самосталних предузетничких радњи. Трошкове дератизације из тачке 2.алинеја 1. сноси општина Невесиње.

4.Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе Начелника општине и извођачима дератизације омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају, те да пруже помоћ приликом извођења радова и да поступају по упутствима извођача дератизације везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине. У противном сносиће санкције прописане одредбама члана 61. став 1. тачка 7). Закона о заштити становништва од заразних болести (''Сл гл.Републике Српске'',бр 90/17).

5.Надзор над спровођењем опште прољећне систематске дератизације на подручју општине Невесиње, вршиће: инспектор за храну, ветеринарски инспектор и комунална полиција. Контакт телефон: 059/ 222-605 у вези евентуалних примједби на вршење дератизације.

6.Ова НАРЕДБА ће се објавити на свим јавним мјестима општине Невесиње (огласна табла општине Невесиње, Радио Невесиње, Инфо канал Невесиње, МЗ, и др.)

                                                                                                                  

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520